Kierunki rozwoju sektora finansowego w 2023 r. Analiza liderów podczas 25. Banking & 21. Insurance Forum

20-21 kwietnia 2023 r. odbył się 25. Banking & 21. Insurance Forum – kluczowe spotkanie liderów bankowości i ubezpieczeń w Polsce. Wydarzenie zgromadziło ponad pół tysiąca uczestników, którzy wysłuchali debat i wystąpień na temat aktualnych wyzwań i szans sektora finansowego.

Uroczystego otwarcia dokonali Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum: Zbigniew Jagiełło (Członek Rady Nadzorczej, PrivatBank) oraz Andrzej Kopyrski (Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski). Następnie key note speech wygłosiła Beata Javorcik, Chief Economist, EBRD.

W ramach debaty inauguracyjnej eksperci omówili rolę instytucji finansowych w odbudowie Ukrainy. Przeanalizowano m.in. scenariusze dotyczące możliwego zaangażowania polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych w odbudowę Ukrainy, wsparcie polskich firm przez administrację rządową i realne przewagi Polski w kontekście nawiązania współpracy z Ukrainą na tle innych państw, stabilność europejskiego systemu finansowego.

Kolejnym ważnym tematem stała się zielona transformacja sektora finansowego. Poruszono zagadnienia dotyczące m.in. priorytetów dla banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie ESG, greenwashingu, finansowania projektów związanych z transformacją energetyczną, europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Podczas bloku dyskusyjnego Triumf cyfrowej gospodarki omówiono tematy związane z nowoczesnym klientem i jego potrzebami – hiperpersonalizację, przyszłość usług BNPL i świadomość konsumentów w tym obszarze, kształcenie i podnoszenie umiejętności cyfrowych klientów banków i firm ubezpieczeniowych, utrzymanie klienta oraz nowe potrzeby generacji Z i pokolenia Silver. Uczestnicy wysłuchali również wystąpienia Janusza Cieszyńskiego, Ministra Cyfryzacji.

Sektor finansowy od wielu lat jest integralną częścią jeżeli chodzi o cyfryzację państwa. To jest rola, której tak naprawdę nie da się przecenić. Gdyby nie sektor finansowy nie udałoby się spopularyzować cyfrowej toższamości, nie udałoby się wdrozyć szeregu usług (…)” – mówił Minister Cieszyński.

Podsumowaniem pierwszego dnia kongresu była debata poświęcona rewolucjonizującego wpływu sztucznej inteligencji na funkcjonowanie sektora finansowego. Dyskusję po raz pierwszy współmoderował chat GPT.

Drugi dzień Banking & Insurance Forum odbywał się w podziale na ścieżki tematyczne, bankową i ubezpieczeniową. Cześć bankową rozpoczęło wystąpienie Józefa Wancera, Honorowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, BNP Paribas Bank Polska S.A., oraz  debata prezesów na temat stanu polskiego sektora bankowego na tle europejskim. Omówili oni m.in. zagrożenia wynikające z konfliktów politycznych i zbrojnych, rozwój potencjału sektora i zwiększanie zdolności do finansowania polskiej gospodarki, przyszłość strefy euro. Następnie akcent przeniesiono na wyzwania nowoczesnych banków poruszając m.in zagadnienia związane z dostosowaniem się banków do rosnącej liczby innowacji, elementami rozwoju digital banking, innowacjami regulacyjnymi oraz cyberbezpieczeństwem banków. Nie zabrakło dyskusji na temat budowania customer experience, cyfrowego pieniądza oraz perspektyw polityki kredytowej na 2023 r.

Ścieżkę tematyczną Insurance Forum zainaugurowała debata poświęcona ryzykom i priorytetom sektora ubezpieczeniowego na 2023 r. Prelegenci skomentowali działalność ubezpieczeniowa w niestabilnym otoczeniu makroekonomicznym i geopolitycznym, strategie rynku w okresie recesji i inflacji, ryzyka związane z gorszą sytuacją finansową klientów oraz coraz większą liczbę regulacji. Eksperci zastanawiali się nad tym jaką rolę pełnią, a jaką powinny pełnić, instytucje finansowe w budowaniu zaufania i edukacji klientów. Kolejny blok zawierał najważniejsze zagadnienia z zakresu inwestowania sektora w technologię. Poruszono kwestię zasadności projektów technologicznych u ubezpieczycieli, wpływu sytuacji ekonomicznej na zainteresowanie ubezpieczycieli współpracą ze insurtechami, nowych modeli dystrybucji ubezpieczeń oraz potencjału wzrostu self-service w ubezpieczeniach. Zakończenie dla Insurance Forum stanowiła debata na temat nowego oblicza ubezpieczeń, obejmująca m.in. bancassurance, affinity i embedded insurance.

W gronie prelegentów 25. Banking & 21. Insurance Forum wystąpili m.in.:

 • Aleksandra Agatowska, Prezes Zarządu, PZU Życie
 • Dariusz Blocher, Członek rady nadzorczej, Budimex SA
 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu, Bank Millennium
 • Elżbieta Czetwertyńska, Prezes Zarządu, Citi Handlowy
 • Przemek Gdański, Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
 • Marlena Janota, Członek Zarządu, Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Jarosław Królewski, Prezes Zarządu, Synerise
 • Grzegorz Kulik, Dyrektor Generalny, Colonnade Insurance S.A.
 • Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu, mBank
 • Adam Marciniak, Prezes Zarządu, Velo Bank
 • Grzegorz Olszewski, Prezes Zarządu, Alior Bank
 • Grzegorz Pawlicki, Członek Zarządu, Europy Ubezpieczenia
 • Małgorzata Romaniuk, Wiceprezes Zarządu, Bank BPH S.A.
 • Leszek Skiba, Prezes Zarządu, Bank Pekao S.A.
 • Leszek Skop, Prezes Zarządu, PKO Ubezpieczenia
 • Wojciech Tarasiuk, Wiceprezes Zarządu, KredoBank
 • Gertruda Uścińska, Prezes  Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Janusz Władyczak, Prezes Zarządu, KUKEP

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

ŹRÓDŁOMMC Polska