Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na powołanie Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Dariusza Szweda na stanowisko Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego. Dariusz Szwed od 14 kwietnia 2023 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego kierującego pracami Zarządu spółki. Wcześniej sprawował m.in. funkcję członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz Wiceprezesa Zarządu Alior Banku.

Dariusz Szwed ma prawie trzydziestoletnie doświadczenie w sektorze finansowym. Od 2021 roku pełnił funkcję członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, w którym nadzorował obszar biznesu oraz operacji bankowych, a wcześniej obszar IT oraz funduszy europejskich, jak również realizację wewnętrznego filaru strategicznego „Transformacja cyfrowa i procesowa strategii banku na lata 2021-2025”.
W latach 2019-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Alior Banku, w którym nadzorował całość biznesu banku – sprzedaż i produkty dla klienta detalicznego oraz biznesowego, działalność skarbową oraz obszar private banking i biuro maklerskie. Jednocześnie był Prezesem Zarządu Alior TFI. Był członkiem kilku komitetów, w tym komitetu kredytowego. Wcześniej, od roku 1995 był związany z Santander Bank Polska, ostatnio jako dyrektor departamentu private banking, gdzie odpowiadał za nadzór nad kompleksową działalnością biznesową, obejmującą także ryzyko operacyjne, kredytowe i reputacyjne tego obszaru. Nadzorował również detaliczną część działalności biura maklerskiego tego banku. Ponadto, był członkiem zespołu zarządzającego fuzją Santander Bank Polska i wydzielonej części Deutsche Banku, w którym odpowiadał za analizę  i wdrażanie docelowych rozwiązań biznesowych private banking w połączonym banku.
Dariusz Szwed jest absolwentem wydziału bankowości i finansów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Posiada również dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski