Konsorcjum BGK oraz Banku BGŻ BNP Paribas kredytuje ekspansję Wieltonu we Francji

Konsorcjum składające się z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Banku BGŻ BNP Paribas udzieliło spółce Wielton kredytu w wysokości 15,55 mln EUR na zakup akcji spółki Fruehauf Expansion SAS.

Dzięki temu największy polski producent naczep i przyczep sfinalizował wczoraj umowę przejęcia udziałów lidera francuskiego, stając się trzecim największym europejskim producentem naczep.

Kredytobiorcą jest Wielton S.A., największy polski i jeden z wiodących europejskich producentów naczep i przyczep. Celem kredytu jest finansowanie przejęcia 100% akcji spółki Fruehauf Expansion SAS. W pierwszym etapie nastąpiło przejęcie większościowego pakietu 65,31% akcji firmy Fruehauf od akcjonariusza finansowego MBO Capital 2 FCPR i kilku akcjonariuszy mniejszościowych. Umowa przewiduje opcję zakupu pozostałych akcji po 2017 roku od podmiotu będącego pod kontrolą inwestora prywatnego.

– Strategiczne partnerstwo firmy Fruehauf i Wieltonu zapoczątkowuje zmiany na europejskim rynku naczep. Fruehauf to lider rynku francuskiego, zaś Wielton to największy polski producent tych wyrobów. Dwa nowoczesne zakłady produkcyjne, połączone zespoły inżynierów i techników, siła zakupowa nowej grupy i pozycja branżowa tworzą ogromny potencjał rynkowy, wykonawczy i innowacyjny, który pozwoli zwiększyć przewagę konkurencyjną i uplasować nas w pierwszej trójce największych graczy na rynku europejskim – powiedział Andrzej Szczepek, prezes Zarządu Wielton S.A.

Kredytu w wysokości 15,55 mln EUR po połowie udzieliły Bank BGŻ BNP Paribas (agent i organizator) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (organizator). Termin spłaty kredytu wynosi 7 lat.

– Finansowanie dostarczone przez BGK potwierdza naszą determinację i potencjał, by zwiększać możliwości ekspansji polskich firm za granicą – powiedział Jacek Szugajew, wiceprezes Zarządu BGK. – Rozszerzamy właśnie ofertę – poza finansowaniem dłużnym będziemy mogli uczestniczyć w transakcjach jako współinwestor za pośrednictwem naszego Funduszu Ekspansji Zagranicznej. Jako państwowy bank rozwoju pomożemy naszym klientom zwiększyć ich wiarygodność przy akwizycjach zagranicznych – dodał wiceprezes Szugajew.

– Poprzez dzisiejszą akwizycję, grupa Wielton stanie się kluczowym graczem na rynku europejskim. Jako Bank BGŻ BNP Paribas, znamy specyfikę zarówno polskiego, jak i francuskiego rynku i jesteśmy bardzo dumni z tego, że sfinansowaliśmy tę transakcję. Wierzymy, że to dopiero początek ekspansji polskich firm wspieranych przez nasz bank – powiedział Laurent Denizou, dyrektor Pionu Finansowania Specjalistycznego w Banku BGŻ BNP Paribas.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Wielton S.A., z siedzibą w Wieluniu, to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych należy do grona pięciu największych producentów swojej branży w Europie. Każdego roku sprzedaje ponad 6500 sztuk produktów, a roczne obroty przekraczają 140 mln euro. Na sukces Wieltonu pracuje obecnie 1200 pracowników. W ofercie firmy znajduje się 60 typów wyrobów. Klientami Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas