Konto do split payment na klik

Bank Zachodni WBK umożliwi klientom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą szybkie zakładanie kont firmowych, niezbędnych do korzystania z mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment). Wystarczy wniosek online.

Już od 1 lipca 2018 r. banki będą zobowiązane do udostępnienia firmom mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment). Rozwiązanie to będzie polegać na rozbiciu płatności za fakturę VAT (w PLN) na dwa przelewy – kwota netto będzie kierowana na podstawowy rachunek rozliczeniowy firmy, natomiast kwota podatku VAT będzie przekazywana na specjalny rachunek VAT. Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas należały do przedsiębiorcy, jednak będzie mógł on je wykorzystywać tylko w określonych celach, to znaczy zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Konto firmowe na klik

Po wejściu w życie przepisów o split payment, płatność podzielona przekazana na konto osobiste przedsiębiorcy zostanie zwrócona do adresata płatności. Niezbędne stanie się więc posiadanie konta firmowego.

‒ Klienci cenią swobodę dostępu do usług bankowych. Dla wielu mikro i małych przedsiębiorców korzystanie z konta osobistego do prowadzenia firmy było naturalne i bardzo wygodne. Posiadanie odrębnego rachunku biznesowego daje jednak wiele korzyści. Umożliwia m.in. efektywniejsze zarządzanie wpływami i wydatkami, ułatwia dostęp do wyspecjalizowanych produktów bankowych oraz zapewnia większą wiarygodność przedsiębiorcy w przypadku starania się o kredyt na dalszy rozwój firmy. W Banku Zachodnim WBK zależy nam, aby zapewnić przedsiębiorcom jak najlepsze doświadczenia w tym zakresie. Dlatego wszelkie procedury związane z koniecznością otwarcia rachunku firmowego, zgodnie z nowymi przepisami, uprościliśmy do niezbędnego minimum ‒ komentuje Iwona Trubowicz-Marchwińska, Dyrektor Biura Doskonalenia Obsługi Klientów MŚP w Banku Zachodnim WBK.

Bank Zachodni WBK przygotował specjalne rozwiązanie dla klientów indywidualnych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z wykorzystaniem rachunku prywatnego, które umożliwi im szybkie otwarcie konta firmowego online. Wystarczy wybrać parametry konta, potwierdzić swoje dane, które automatycznie zostaną skopiowane z danych rachunku osobistego oraz wprowadzić dane firmy. Maksymalnie po 24 godzinach klient otrzyma elektronicznie potwierdzenie umowy i dane niezbędne do pierwszego logowania. Klienci do prowadzania działalności gospodarczej będą mogli wybrać jeden z dwóch rachunków:

Konto Firmowe Godne Polecenia, które oferuje m.in.:

  • 0 zł za prowadzenie konta, przy płatności miesięcznej składki ZUS w wysokości min. 200 zł
  • 0 zł* za wszystkie przelewy internetowe do ZUS i US w systemie Elixir
  • 0 zł za prowadzenie jednego dodatkowego konta walutowego w wybranej walucie EUR, USD lub GBP

Konta Godnego Polecenia Premium, które oferuje m.in.:

  • 0 zł za prowadzenie nieograniczonej liczby dodatkowych kont w PLN i w walutach obcych
  • 0 zł* za 100 pierwszych przelewów internetowych realizowanych w systemie Elixir z konta podstawowego w danym miesiącu
  • 0 zł* za wszystkie przelewy internetowe w systemie Elixir do ZUS i US

Wraz z kontem zostanie uruchomiona usługa BZWBK24 Mini Firma, pozwalająca osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą na wygodne, szybkie i bezpiecznie zarządzenie finansami firmy online oraz zakupy produktów bankowych bez konieczności wychodzenia z biura.

Pełna oferta kont firmowych oferowanych przez Bank Zachodni WBK oraz informacje o opłatach i prowizjach dostępne są pod adresem https://www.bzwbk.pl/firmy/rachunki/rachunki.html

* Opłata za autoryzację operacji dokonywanych przez Internet tj. usługi bankowości elektronicznej kodem sms wynosi 0,20 zł (5 pierwszych kodów sms w danym miesiącu jest bezpłatnych). Operacje można również autoryzować tokenem. Wydanie tokena jest płatne. Jednym kodem sms można akceptować wiele przelewów jednocześnie, korzystając z funkcjonalności „Koszyka przelewów”. Stan na 26.06.2018.
ŹRÓDŁOBank Zachodni WBK