Kredyt Banku Pekao S.A. na studia medyczne – ostatnia szansa by złożyć wniosek na ten rok akademicki

Kredyt na studia medyczne cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przyszłych lekarzy. Do tej pory w Banku Pekao S.A. złożono ponad 800 wniosków i uruchomiono ponad 12 mln zł pierwszych transz kredytu na refundację poniesionych opłat w roku akademickim 2021/2022. Spłatę każdego kredytu poręcza BGK i nie pobiera za to opłaty. Od 3 października można składać wnioski na finansowanie studiów na kierunku lekarskim za rok akademicki 2022/2023 i kolejne lata. Wniosek można złożyć tylko w ciągu 21 dni od rozpoczęcia semestru.

Od 3 października br. Bank Pekao S.A przyjmuje wnioski o kredyt na finansowanie opłat w roku akademickim 2022/2023 i kolejne lata. Kredytem można sfinansować czesne za cały okres studiów. Wnioski można składać wyłącznie w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia semestru zimowego. Po upływie tego terminu o kredyt będzie można ubiegać się dopiero na początku kolejnego semestru. Aby  otrzymać kredyt wystarczy złożyć wniosek w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. Oprócz wniosku potrzebny będzie tylko dokument tożsamości i zaświadczenie z uczelni, które potwierdzi, że wnioskujący jest studentem na płatnym kierunku lekarskim. Maksymalna wysokość semestralnej transzy kredytu zależy od tego, kiedy student rozpoczął studia.

Studenci, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2022/2023 mogą otrzymać kredyt z maksymalną transzą 20 tys. złotych na semestr, czyli nawet 240 tys. złotych w ciągu 6 lat studiów. BGK w całości umorzy kredyt jeśli student przepracuje 10 lat, w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów (okres ten skraca się, jeśli kredyt był udzielony na mniej niż 6 lat studiów), w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową. Aktualny wykaz priorytetowych dziedzin medycyny znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji:

https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/pozyczanie-gotowki/kredyt-na-studia-medyczne.html

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.