Kredyt na utrzymanie płynności finansowej dla rolników w PKO Banku Polskim

  • PKO Bank Polski oferuje rolnikom kredyt na utrzymanie płynności finansowej z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
  • Oprocentowanie kredytu, które płaci klient to 2% w skali roku, maksymalna kwota kredytu wynosi nawet 400 tys. zł
  • PKO Bank Polski wspiera rolników w finansowaniu bieżących potrzeb i rozwoju ich gospodarstw, systematycznie poszerzając swoją ofertę.

Kredyt na utrzymanie płynności finansowej z dopłatą do oprocentowania udzielaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) jest teraz dostępny w PKO Banku Polskim. Oprocentowanie kredytu, które płaci klient, to 2% w skali roku. Maksymalna kwota kredytu wynosi nawet 400 tys. zł. To kolejny element wsparcia rolników w finansowaniu bieżących potrzeb i rozwoju ich gospodarstw oferowany przez PKO Bank Polski.

– Zgodnie z naszymi deklaracjami, wzmacniamy ofertę dla ważnej grupy klientów, jaką jest sektor rolny. Naszym celem jest zapewnienie rolnikom szerokiego dostępu do elastycznych form finansowania, które umożliwią im dalszy rozwój gospodarstw. Dlatego dzięki współpracy z Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzamy preferencyjny kredyt na utrzymanie płynności, którego oprocentowanie płacone przez klienta wynosi jedynie 2% w skali roku. Ta oferta to odpowiedź na na rosnące potrzeby producentów rolnych w zakresie finansowania obrotowego – mówi Radosław Hutnik, dyrektor Pionu Transformacji Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Kredyt jest przeznaczony dla rolników indywidualnych, którzy prowadzą gospodarstwo od co najmniej 18 miesięcy. Można go przeznaczyć na spłatę zadłużenia albo bieżące potrzeby gospodarstwa rolnego czy zakup rzeczowych środków potrzebnych do produkcji rolnej (np. środków ochrony roślin, pasz, paliwa rolniczego).
Maksymalna wysokość kredytu jest uzależniona od wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego zgodnie z przepisami o podatku rolnym:
– 100 tys. zł dla gospodarstw rolnych do 50 ha użytków rolnych
– 200 tys. zł dla gospodarstw rolnych od 50 ha do 100 ha użytków rolnych
– 400 tys. zł dla gospodarstw rolnych powyżej 100 ha użytków rolnych
Istotnym atutem oferty jest atrakcyjne oprocentowanie – kredytobiorca płaci 2%, w pozostałej części oprocentowanie pokrywa ARiMR. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0,5% i jest pobierana jednorazowo. Rolnik nie musi udokumentować wydatków.
Cała procedura związana z udzieleniem kredytu jest realizowana w banku. Szczegółowych informacji udzielają doradcy w oddziałach PKO Banku Polskiego. Udzielenie i wysokość finansowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Kredyty z linii UP są dostępne do 31.12.2023 r.

Elastyczne finansowanie i bezpłatne konto rolnicze z dostępem do ARiMR

PKO Bank Polski ma kompleksową ofertę dla rolników. W jej skład wchodzi bezpłatne konto – klient, który je otworzy, nie poniesie żadnych kosztów prowadzenia, jak również obsługi karty debetowej przez dwa lata, bez żadnych dodatkowych warunków. Z kolei klienci, którzy załatwiają swoje sprawy urzędowe w ARiMR, mogą przejść do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR z serwisu iPKO.
Rolnicy mogą wziąć pożyczkę do 300 tys. zł bez żadnych zabezpieczeń, nawet na 5 lat. W przypadku przedstawienia zabezpieczeń rzeczowych, kwota pożyczki może wzrosnąć do 500 tys. zł. Co ważne, istnieje możliwość indywidualnego dostosowania harmonogramu spłaty rat do specyfiki produkcji rolnej. Pożyczkę można otrzymać w prosty sposób, bez zbędnych formalności, a pieniądze przeznaczyć na dowolny cel np. na zakup nawozów, środków ochrony roślin, materiału siewnego czy paliwa – bez okazywania faktur.
PKO Bank Polski oferuje rolnikom kredyty z bezpłatną gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR) i 5% dopłatami Banku Gospodarstwa Krajowego do oprocentowania dla kredytów obrotowych przez 12 miesięcy.
Bank proponuje także kredyt inwestycyjny na finansowanie zakupów związanych z rozbudową i modernizacją gospodarstwa, udzielany nawet na 20 lat, z możliwością sfinansowania 90% wartości przedsięwzięcia; kredyt w rachunku bez zabezpieczeń nawet do 300 tys. zł czy pożyczka na start dla rozpoczynających działalność rolniczą.
Rolnicy mogą skorzystać z leasingu maszyn, urządzeń i wyposażenia budynków inwentarskich w ramach oferty PKO Leasing. Leasing i pożyczka maszyn rolniczych dają możliwość sfinansowania 100% wartości przedmiotu nawet do 10 lat. System spłaty rat dostosowany jest do cyklu produkcyjnego gospodarstwa (raty miesięczne, kwartalne, półroczne oraz harmonogramy sezonowe).
Więcej informacji: https://www.pkobp.pl/rolnicy/
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski