Kwartał hipotek i gotówek. Branża doradztwa finansowego w II kwartale 2015 r.

Drugi kwartał 2015 r. upłynął pod znakiem kredytów hipotecznych. Za pośrednictwem firm zrzeszonych w Związku Firm Doradztwa Finansowego udzielono ich na łączną kwotę 3,76 mld złotych, co oznacza 14,3% wzrost sprzedaży w stosunku do poprzednich trzech miesięcy. W okresie przedwakacyjnym Polacy chętniej korzystali z kredytów gotówkowych. Ich  łączna wartość wyniosła ponad 521 mln zł.

Rekordowa wartość udzielonych kredytów hipotecznych

II kwartał 2015 r. okazał się pomyślny dla branży doradztwa finansowego, szczególnie w obszarze kredytów mieszkaniowych. Wszystkie firmy znajdujące się w zestawieniu odnotowały znaczący wzrost sprzedaży tych produktów. Ich łączny wolumen wyniósł 3,76 mld zł i był o ponad 14% większy niż w ubiegłym kwartale.

Andrzej Oślizło, prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Expander Advisors: – Firmy członkowskie bardzo dobrze radzą sobie na rynku kredytów hipotecznych. II kwartał bieżącego roku zamknęliśmy rekordowym wynikiem na poziomie niemal 3,76 mld zł. To osiągnięcie tym większe, że okres przedwakacyjny nie był spokojny. Niepokój związany z sytuacją gospodarczą Grecji i jej konsekwencjami dla naszego kraju nie zachęcał do zaciągania długoterminowych zobowiązań. Podobny efekt mogła mieć kampania prezydencka i zmiana władzy, która zawsze zwiększa ostrożność kupujących. Utrzymywanie wysokiego wzrostu sprzedaży, nawet mimo wspomnianych trudności, pozwala na prognozowanie kontynuacji tej pozytywnej tendencji przez kolejne miesiące.

Tabela 1: Wartość kredytów hipotecznych sprzedanych przez członków ZFDF w I kwartale 2015 r. i II kwartale 2015 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln zł)
Lp. Nazwa firmy I kwartał 2015 II kwartał 2015
1 Open Finance
+ Home Broker
1 259,00 1 352,00
2 Expander 975,78 1 129,34
3 Aspiro 373,39 550,11
4 Notus Doradcy Finansowi 480,75 517,81
5 Gold Finance 175,15 183,05
6 Doradcy24 38,90 43,60
Razem 3 302,97 3 775,91
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

Helena Kamińska, wiceprezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Open Finance: – Nadal widzimy duże zainteresowanie ofertą finansowania zakupu nieruchomości przy pomocy kredytu hipotecznego. Głównym czynnikiem napędowym są stopy procentowe utrzymujące się na rekordowo niskim poziomie. Przekłada się to na wyższą zdolność kredytową, dlatego na kupno mieszkania mogą pozwolić sobie również osoby, które wcześniej nie otrzymałyby kredytu. Przyczynia się do tego również stabilizacja cen przy utrzymującej się wysokiej podaży nowych lokali. Zakupy nieruchomości są dodatkowo wspomagane przez państwowe dopłaty do kredytów w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”, dostępne teraz poza rynkiem pierwotnym, również na rynku wtórnym.

Rosnąca sprzedaż kredytów gotówkowych

Doradcy działający w strukturach ZFDF sprzedali kredyty gotówkowe o łącznej wartości ponad 521 mln zł. Według ekspertów, do zwiększenia zainteresowania tymi instrumentami finansowymi przyczyniły się niskie koszty oraz tradycyjny o tej porze roku, sezonowy wzrost popytu związany z wyjazdami wakacyjnymi.

Tabela 2: Wartość kredytów gotówkowych sprzedanych przez członków ZFDF  w I kwartale 2015 r. i II kwartale 2015 r.

Wartość wypłaconych KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln zł)
Lp. Nazwa firmy I kwartał 2015 II kwartał 2015
1 Open Finance
+ Home Broker
232,00 262,00
2 Expander 86,67 103,47
3 Aspiro 102,41 99,54
4 Gold Finance 42,94 41,68
5 Notus Doradcy Finansowi 12,128 13,48
6 Doradcy24 2,4 1,3
Razem 478,55 521,47
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

Helena Kamińska, wiceprezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Open Finance: – Od początku roku obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania kredytami gotówkowymi. Ich popularności sprzyja dostępność i przystępna cena.

Polacy poszukują alternatywnych form inwestycji

Doradcy stale dywersyfikują portfel oferowanych usług, pośrednicząc także w udostępnianiu produktów inwestycyjnych. W II kw. niezwykle napięta sytuacja w Grecji spowodowała, że część Polaków wstrzymywała się z decyzją o zainwestowaniu swoich pieniędzy. W rezultacie wartość sprzedaży w tym sektorze rynku wyniosła 1,38 mld zł.

Andrzej Oślizło, prezes Związku Firm Doradztwa Finansowego, Expander Advisors: – Klienci zmienili swoje preferencje i rezygnują z mało opłacalnych, niskooprocentowanych produktów, takich jak lokaty. Według danych NBP, od lutego do czerwca br. wartość depozytów w złotych o okresie do 2 lat zmniejszyła się aż o 5,8 mld zł. Polacy szukają rozwiązań dających szanse na większe zyski. Coraz chętniej interesują się między innymi bardziej złożonymi, ale jednocześnie dość bezpiecznymi, produktami inwestycyjnymi, takimi jak np. produkty strukturyzowane oraz nieruchomościami kupowanymi w celu wynajmu, o czym może świadczyć rosnący udział zakupu mieszkań za gotówkę.

Tabela 3: Wartość produktów inwestycyjnych sprzedanych przez członków ZFDF w I kwartale 2015 r. i II kwartale 2015 r.

Wartość wypłaconych PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH (w mln zł)
Lp. Nazwa firmy I kwartał 2015 II kwartał 2015
1 Open Finance
+ Home Broker
1 625,00 1 262,00
2 Expander 97,31 113,16
3 Gold Finance 1,65 0,59
Razem 1 723,96 1 375,75
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

 

źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego (ZFDF)