„M&A – konieczność czy szansa w rozwoju firmy”. Podsumowanie panelu PKO Banku Polskiego podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy

Z czego wynika ekspansja krajowych firm? Jakie zagrożenia czekają polskich przedsiębiorców zamierzających podbić światowe rynki? Jaką rolę ma do odegrania w tym procesie krajowy sektor finansowy? Na te i inne pytania dotyczące mechanizmu fuzji i przejęć odpowiadali w Krynicy goście zaproszeni przez PKO Bank Polski.

Uczestnicy panelu w składzie: Rafał Chwast – wiceprezes grupy Nowy Styl, Andrzej Klesyk – prezes PZU, Mariusz Machajewski – wiceprezes Grupy LOTOS, Jakub Papierski – wiceprezes PKO Banku Polskiego, Krzysztof Pawiński –  prezes Grupy MASPEX Wadowice oraz Jarosław Romanowski – wiceprezes KGHM Polska Miedź podkreślali, że fuzje i przejęcia (M&A – Mergers and Acquisitions) to procesy, które na stałe wpisały się w krajobraz światowego i polskiego rynku kapitałowego. Stanowią one alternatywę dla rozwoju organicznego i w określonych warunkach stwarzają możliwości dynamicznego rozwoju i wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw.

– Dla wielu polskich, zwłaszcza średnich, firm rozwój przez fuzje i przejęcia jest atrakcyjną możliwością, ale nie koniecznością – podkreślał podczas panelu Jakub Papierski, wiceprezes PKO Bank Polskiego.

Tylko w 2014 roku w całym regionie Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej dokonano ponad 1300 transakcji na łączną kwotę przewyższającą 37 mld USD. Polska pod względem wartości sprzedanych aktywów w ramach fuzji i przejęć (6,4 mld USD) zajęła trzecią pozycję, a pod względem liczby transakcji (245) znalazła się na drugim miejscu w regionie.

Jednym z przykładów udanej fuzji na polskim rynku było przejęcie aktywów Grupy Nordea przez PKO Bank Polski. Głównym celem transakcji było zwiększenie skali biznesu, ale dla PKO Banku Polskiego istotne było także pozyskanie unikalnych kompetencji w zakresie obsługi klientów międzynarodowych oraz bankowości międzynarodowej i szerokiej bazy klientów. W procesie fuzji kluczowa była współpraca całego zespołu. W przypadku PKO, nad integracją banków i pozostałych przejętych spółek pracowało około 1600 osób. Było to olbrzymie przedsięwzięcie, w którym uczestniczyli fachowcy ze wszystkich obszarów biznesowych, wsparcia i IT zarówno ze strony PKO Banku Polskiego, jak i przejmowanego banku.

Uczestnicy panelu zgodzili się, że doświadczenia związane z przeprowadzanymi transakcjami potwierdzają, że fuzje i przejęcia należą do procesów złożonych, skomplikowanych i obarczonych znacznym ryzykiem. Wymagają kompleksowego i indywidualnego podejścia. Warunkiem sukcesu M&A jest bowiem dobre przygotowanie operacji – planowanie strategiczne, ocena możliwości organizacji i przygotowanie operacyjne połączenia.

Kluczowa jest też dobra współpraca wewnątrz całej organizacji oraz pomiędzy organizacją przejmującą a przejmowaną. Ma to szczególne znaczenia w okresie przypadającym tuż po zakończonej akwizycji, gdy powiększona organizacji musi koncentrować się na integracji i kreowaniu nowych zasad współpracy miedzy dotychczasową i nową grupą pracowników. Warto także pamiętać o wysokim ryzyku z jakim wiążą się M&A. Można je jednak minimalizować dzięki współpracy z doradcami transakcyjnymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Taka ścieżka postępowania chroni firmę przed najczęstszymi błędami i pozwala zwiększyć szanse na sukces całego procesu.

źródło: PKO Bank Polski