Międzynarodowy projekt ochrony torfowisk Volkswagen Financial Services i NABU nabiera tempa

Pierwszy etap projektu zakłada przywrócenie naturalnego stanu, zniszczonych przez odwodnienie i wydobycia torfu, polskich torfowisk na terenie Słowińskiego Parku Narodowego oraz Pomorza Zachodniego. To jednak nie koniec ekologicznych działań Volkswagen Financial Services w Polsce. Niemiecka spółka przeznaczyła również specjalne środki na promocję przyjaznych dla środowiska systemów zarządzania flotą wśród polskich firm.

Fundamentem projektu jest Międzynarodowy Fundusz Ochrony Torfowisk, w ramach którego Volkswagen Financial Services przeznaczył w sumie milion euro na finansowanie pięcioletniego programu renaturalizacji terenów podmokłych.

Mamy bardzo dobre doświadczenia z tego typu inicjatywami. Niemiecki odpowiednik utworzonego w tym roku międzynarodowego funduszu, wykorzystaliśmy już do wspierania 13 projektów ochrony torfowisk w naszym kraju – mówi Lars-Henner Santelmann, członek Zarządu Volkswagen Financial Services AG, odpowiedzialny za dystrybucję i marketing. – Nasza wieloletnia współpraca z NABU pokazuje, że poważnie myślimy o  wspieraniu projektów ochrony klimatu i jest to stałym elementem filozofii naszej firmy – dodaje.

Torfowiska odgrywają ważną rolę w ochronie klimatu i różnorodności ekologicznej na całym świecie. W wielu krajach jednak straciły one swoją pierwotną postać, a przez wykorzystywanie ich w gospodarce leśnej i rolnej narażone są na przesuszenie – także w Polsce. Zniszczone torfowiska emitują duże ilości gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, które uwalniane są do atmosfery.

Przeprowadzone przez NABU badania, finansowane przez Volkswagen AG i Volkswagen Financial Services, stały się podstawą Międzynarodowego Funduszu Ochrony Torfowisk. Ich wyniki wykazują potencjał ochrony i poprawy stanu torfowisk we Wschodniej Europie oraz europejskiej części Rosji.

Kwestia różnorodności biologicznej odgrywa ważną rolę dla koncernu Volkswagena w dążeniu do ekologicznej czołówki – mówi Wolfram Thomas, rzecznik koncernu Volkswagen do spraw ochrony środowiska, energii i nowych pól biznesu. – Nasze wspólne działania ochrony torfowisk miały bardzo pozytywny wpływ na ochronę klimatu, różnorodności biologicznej, ekosystemów i zasobów naturalnych, takich jak woda.

Pierwsze obszary, których ochronę sfinansuje Międzynarodowy Fundusz Ochrony Torfowisk, znajdują się na polskim wybrzeżu. Celem projektu jest odbudowanie co najmniej 900 hektarów torfowisk w Polsce, które ze względu na odwodnienie, z upływem czasu utraciły swoją pierwotną funkcję magazynowania CO2.

Razem ze stowarzyszeniem „Klub Przyrodników”, polskim partnerem NABU, naturalny stan torfowisk zostanie przywrócony poprzez gromadzenie wody. – Odbudowa torfowisk ma ogromne znaczenie dla ochrony przyrody i klimatu, zarówno w Niemczech, jak i za granicą. W ramach projektu ochrony torfowisk w Polsce uratowane zostaną ważne obszary, dzięki którym szkodliwe dla klimatu gazy będę nadal pochłaniane. Z pomocą Międzynarodowego Funduszu Ochrony Torfowisk w przyszłości chcemy zrealizować jeszcze więcej tego typu projektów – podkreśla Olaf Tschimpke, prezes organizacji NABU.

Inną inicjatywą Volkswagen Financial Service jest promocja przyjaznego dla środowiska zarządzania flotami. Prawie 90 proc. polskiego rynku samochodowego to sprzedaż samochodów używanych. Średni wiek pojazdów w Polsce wynosi 14,3 roku (źródło: Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego, SAMAR). Dla porównania, w całej Unii Europejskiej średnia wieku aut wynosi 8,3 roku (źródło: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodowych, ACEA).

Ze względu na wiek pojazdów oraz związaną z tym wysoką emisję CO2,zauważamy duży potencjał dla tworzenia pojazdów bardziej przyjaznych dla środowiska – mówi Santelmann. – To dlatego planujemy rozszerzyć w szczególności naszą działalności leasingową – proponując nowe samochody wraz z przystępnym cenowo leasingiem krótkoterminowym. Inne składniki ekologicznego zarządzania flotą obejmują szkolenia z eco-drivingu dla głównych klientów, karty paliwowe oraz flotowy program Fleet CARS, który umożliwia monitorowanie emisji dwutlenku węgla.

źródło: Volkswagen Bank Polska