Nawet 7% na Koncie Oszczędnościowym Profit w Banku Millennium

Bank Millennium utrzymuje wysokie oprocentowanie depozytów i uruchamia nową edycję kampanii oszczędnościowej dla klientów indywidualnych. Teraz nowe środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym Profit objęte są promocyjnym oprocentowaniem w wysokości nawet 7% w skali roku. Promocji towarzyszy kampania reklamowa w telewizji.

W ofercie „Nowe środki na Koncie Oszczędnościowym Profit” bank wprowadza oprocentowanie do 7% w skali roku dla nowych środków do 100 000 PLN. Aby uzyskać oprocentowanie premiowe w danym miesiącu kalendarzowym w okresie obowiązywania promocji należy spełnić warunek aktywności na koncie w postaci min. 5 transakcji kartą debetową lub płatności BLIK.

Promocyjne oprocentowanie obowiązywać będzie przez 90 dni od pierwszej wpłaty nowych środków na Konto Oszczędnościowe Profit. Po tym okresie pieniądze na koncie będą objęte standardowym oprocentowaniem dla tego konta, zgodnie z Cennikiem Usług.

Z oferty mogą skorzystać zarówno dotychczasowi, jak i nowi klienci banku. Warunkiem prowadzenia Konta Oszczędnościowego Profit jest posiadanie konta osobistego w Banku Millennium. Konto Oszczędnościowe Profit można wygodnie założyć przez internet w systemie bankowości elektronicznej Millenet, w bankowości mobilnej oraz w placówkach Banku Millennium. Otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego jest bezpłatne.

Promocja trwa od 2 października do 10 listopada 2023 roku. Nowe środki to pieniądze przekazane na Konto Oszczędnościowe Profit po dniu badania sald, czyli po 29 września br. Definicja nowych środków wraz ze szczegółami oferty promocyjnej znajduje się w Regulaminie Promocji “Nowe środki na Koncie Oszczędnościowym Profit” edycja 54 dostępnym w placówkach banku i na stronie: http://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/produkty-oszczednosciowe/rachunki-oszczednosciowe/konto-oszczednosciowe-profit.

Nową reklamę Banku Millennium będzie można zobaczyć w stacjach ogólnopolskich, wybranych kanałach tematycznych oraz w kanale Banku Millennium na YouTube https://youtu.be/EsRqlzz4HZ8.Spot będzie również promowany w internecie. Kreację przygotowała agencja Change Serviceplan, a media zakupił dom mediowy Starcom.

Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 90 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 3,50% w skali roku do 100 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze uznanie Konta Oszczędnościowego Profit nowymi środkami w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa od 02.10.2023 do 10.11.2023 r. Dodatkowo, jeżeli Uczestnik Promocji do końca danego miesiąca kalendarzowego w Okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego dokona min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową lub BLIKIEM przypisanymi do Konta dla którego posiadacz/współposiadacze są ci sami, co Konta Oszczędnościowego Profit, nowe środki w tym miesiącu kalendarzowym zostaną objęte Oprocentowaniem premiowym, które wynosi 3,50% w skali roku. Stawka Oprocentowania premiowego powiększa stawkę Oprocentowania  promocyjnego. Dla nadwyżki nowych środków ponad 100 000 zł, dla środków niezaklasyfikowanych jako nowe środki oraz po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe. Konto Oszczędnościowe Profit jest dostępne dla posiadaczy rachunku płatniczego. Szczegóły promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 54” oraz zasady prowadzenia rachunku określają regulaminy oraz Cennik usług, dostępne w placówkach banku oraz na stronie  www.bankmillennium.pl.

ŹRÓDŁOBank Millennium S.A.