Newsletter pożyczkowy BIK – wrzesień 2023 r.

We wrześniu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 265,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,325 mld zł. W porównaniu do września 2022 r. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły o (+252,9%) więcej pożyczek na kwotę wyższą o (+71,0%).

We wrześniowej sprzedaży pożyczek pozabankowych w ujęciu liczbowym 71,7% stanowiły pożyczki celowe*, 27,6% pożyczki gotówkowe oraz 0,7% karty i limity pożyczkowe. W ujęciu wartościowym 36,2% to pożyczki celowe, 61,0% pożyczki gotówkowe oraz 3,8% karty i limity pożyczkowe.

Odmienna struktura liczbowa i wartościowa pokazuje główną cechę polskiego rynku pożyczek pozabankowych. Pożyczki celowe udzielane są na niższe kwoty, zaś pożyczki gotówkowe na wyższe, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku kredytów ratalnych i kredytów gotówkowych.

Średnia wartość nowo udzielonej we wrześniu 2023 r. pożyczki celowej wyniosła 530 zł i była o 61,8% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2022 r. Natomiast średnia wartość nowo udzielonej we wrześniu 2023 r. pożyczki gotówkowej wyniosła 2 319 zł i była o 1,5% wyższa od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2022 r.

We wrześniu 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, dynamika pożyczek gotówkowych w ujęciu liczbowym wynosi 17,3%, a w wartościowym (+19,0%). Dynamikę pożyczek celowych będziemy omawiać dopiero w kolejnych okresach ze względu na pierwsze miesiące raportowania tej grupy pożyczek w takiej skali do bazy BIK.

W okresie styczeń–wrzesień 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 6,662 mln pożyczek – wzrost o (+111,1%) w porównaniu do  analogicznego okresu 2022 r., na łączną kwotę 9,239 mld zł (+36,0%). W ujęciu liczbowym pożyczki celowe stanowiły 55,7%, pożyczki gotówkowe 42,8%, limity pożyczkowe 1,5%. W ujęciu wartościowym pożyczki celowe stanowiły 25,3%, pożyczki gotówkowe 71,0%, a limity pożyczkowe 3,7%.

Więcej szczegółowych danych prezentujemy w najnowszym Newsletterze pożyczkowym BIK (w załączeniu).

*Pożyczki celowe to pożyczki na zakup towarów i usług, również zawierające część zakupów z odroczoną płatnością (czyli oznaczonych w bazie BIK jako BNPL), które po upływie okresu bezodsetkowego przekształciły się w pożyczki spłacane w ratach miesięcznych.

ŹRÓDŁOBIK