Nowa odsłona pakietu fundusz plus lokata w Raiffeisen Polbank

  • Minimalna kwota, którą można zainwestować w ramach „Kapitalnego Pakietu” to 10 000 zł;

  • Środki w ramach produktu dzielone są po połowie – 50% trafia na wysokooprocentowaną lokatę (3,5% na lokacie na 6 miesięcy i 4% na lokacie na 12 miesięcy), a 50% jest inwestowane w jeden z Pakietów Modelowych;

  • Dostępne są 3 Pakiety Modelowe – Ostrożny, Aktywny lub Dynamiczny, które zbudowane są z subfunduszy dostępnych w ramach funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowego.

Raiffeisen Polbank uatrakcyjnił ofertę dostępną w ramach „Kapitalnego Pakietu”. Zmiany są konsekwencją realizacji strategii banku, w której istotną rolę odgrywa dbałość o zapewnienie klientom produktów wiarygodnych i przejrzystych, ale również stwarzanie im możliwości prostego oszczędzania w zróżnicowanych horyzontach, również z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego. Produkt, w który w tym roku zainwestowało już 5000 osób, lokując w nim ponad 300 mln zł, stał się teraz jeszcze bardziej atrakcyjnym sposobem zagospodarowywania nadwyżek finansowych. Kapitalny Pakiet oferowany jest przez bank lojalnie na tych samych warunkach zarówno nowym, jak i obecnym klientom, co jest znakiem firmowym Raiffeisen Polbanku.

Kapitalny Pakiet kierowany jest do klientów, którzy nie mają czasu i ochoty co trzy miesiące szukać nowej lokaty, myślą o oszczędnościach w długim terminie, a przy tym nie są doświadczonymi inwestorami giełdowymi. Podobne produkty dostępne na rynku zwykle kuszą wysokim oprocentowaniem, ale jedynie niewielkiej części środków i na krótki okres. W efekcie, jeśli część inwestycyjna przynosi straty w początkowym okresie, to zysk na lokacie nie zawsze je rekompensuje. W Kapitalnym Pakiecie połowę pieniędzy klienci wpłacają na długookresową i wysokooprocentowaną lokatę, a połowę inwestują w fundusze, które potencjalnie mogą dać zarobek na jeszcze wyższym poziomie. Raiffeisen Polbank zachęca również do dłuższego okresu inwestycji, bo minimalizuje to możliwość poniesienia straty, a jednocześnie zwiększa szansę, co pokazują wyniki historyczne, na wymierny zysk. Środki klientów są również zdywersyfikowane i zawsze istnieje możliwość szybkiej wypłaty części z nich bez utraty odsetek i dodatkowych opłat.

Minimalna kwota, jaką klient może zainwestować w ramach „Kapitalnego Pakietu”, to 10 000 zł. Środki dzielone są po połowie – 5 000 zł trafia na część inwestycyjną, a drugie 5 000 zł na część depozytową.

Chcemy zwrócić uwagę klientów przede wszystkim na część inwestycyjną.  Cele inwestowania mogą być bardzo zróżnicowane: od zaplanowanego przez klienta jednorazowego wydatku w perspektywie kilku, kilkunastu miesięcy aż po zabezpieczenie przyszłości dzieci, a nawet zapewnienie sobie dodatkowych środków w okresie emerytury. Traktując klientów po partnersku, proponujemy równy podział wpłaconych pieniędzy między lokatę i jeden z trzech Pakietów Modelowych, opartych o Fundusz Raiffeisen SFIO Parasolowy – Pakiet Ostrożny, Aktywny lub Dynamiczny. Taka konstrukcja powoduje, że rozwiązanie jest zrozumiałe i wiarygodne dla wszystkich klientów, nawet niemających zbyt wielkiego doświadczenia finansowego – mówi Michał Glinka, Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych w Raiffeisen Polbanku.

W ramach części depozytowej Kapitalnego Pakietu klienci mogą wybrać lokatę na sześć lub dwanaście miesięcy. Lokata sześciomiesięczna oprocentowana jest na 3,5% w skali roku, natomiast lokata roczna – aż na 4% w skali roku. Klient otrzymuje tu wyższy zysk niż na standardowej lokacie bez części inwestycyjnej. Pozwala to także zabezpieczyć się na wypadek słabszego od oczekiwań wyników części inwestycyjnej pakietu w początkowym okresie i minimalizować ryzyko potencjalnych strat.

W ramach części inwestycyjnej Kapitalnego Pakietu klienci mogą wybierać spośród trzech Pakietów Modelowych, zbudowanych z subfunduszy dostępnych w ramach funduszu Raiffeisen SFIO Parasolowego: Pakietu Ostrożnego, Aktywnego lub Dynamicznego. Udział procentowy subfunduszy w portfelach został przygotowany tak, aby akceptowany przez klientów poziom ryzyka zachować w każdej sytuacji rynkowej.

Część inwestycyjną Kapitalnego Pakietu oparliśmy o subfundusze Raiffeisen, bo ich strategia, której podstawowym celem jest ochrona kapitału inwestorów, udowodniła swoją skuteczność. W okresie znacznych spadków na GPW fundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania nie tylko ochronił środki klientów, ale także przyniósł zwrot na poziomie ponad 11% w ciągu roku. Nawet w okresie maj – czerwiec, kiedy WIG stracił 6,2%, fundusz ten przyniósł inwestorom 0,15% zwrotu. Drugi z najpopularniejszych funduszy w ramach Raiffeisen SFIO Parasolowego, czyli Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania, zapewnił klientom od początku działalności zysk na poziomie 3,28%, który obecnie trudno jest uzyskać na standardowej rocznej lokacie bankowej – dodaje Michał Glinka.

Raiffeisen SFIO Parasolowy jest zarządzany aktywnie, alokacja środków jest bardzo elastyczna, co pozwala na efektywne reagowanie na sytuację rynkową. Podstawową zasadą działania jest unikanie strat przy jednoczesnym dążeniu do generowania dodatniej stopy zwrotu niezależnie od warunków rynkowych.

źródło: Raiffeisen Polbank