O 25,2% więcej kredytów dla mikrofirm w lipcu 2023

W lipcu 2023 r., w porównaniu do lipca 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (+25,2%) i na wyższą wartość (+7,2%). W ujęciu produktowym banki udzieliły więcej kredytów w rachunku bieżącym (+21,9%) oraz kredytów obrotowych (+18,4%), jednak mniej o (-0,5%) kredytów inwestycyjnych. W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę odnotowały tylko kredyty inwestycyjne (-8,4%). Wzrosty odnotowały kredyty w rachunku bieżącym (+4,8%) oraz w kredyty obrotowe (+4,1%).

Sprzedaż kredytów bankowych dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych w okresie styczeń–lipiec 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, wzrosła o (+10,3%) w ujęciu liczbowym i wartościowym (+3,9%). W okresie tym banki udzieliły mniej o (-17,5%) i o niższej wartości (-24,6%) kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczyły kredytów obrotowych – odpowiednio (+12,4%) oraz (+5,5%) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+3,1%) oraz (+6,9%).

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Lipcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,52% w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w lipcu 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,85%, kredyty w rachunku bieżącym 4,95% oraz kredyty obrotowe 11,83%.
W lipcu 2023 r. w porównaniu do czerwca 2023 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,06). Również w porównaniu do lipca 2022 r. ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+1,75).
W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się (wzrosły) także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+3,27) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+1,67).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br., 6,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,4%) i 3,0 tys. handlowe (23,5%). Łącznie 72% udzielonych w lipcu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,799 mld zł, banki udzieliły 675 mln zł (37,5%) kredytów firmom z sektora usług oraz 504 mln zł (28,0%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w lipcu 2023 r. 65,5% łącznej wartości udzielonych kredytów mikrofirmom.

W lipcu 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+28,4%) oraz handlu (+24,8%). W ujęciu wartościowym w lipcu 2023 r. w porównaniu do lipca 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła tyko kredytów dla firm usługowych (+17,6%) oraz budowlanych (+14,6%). Spadki dotyczyły kredytów udzielonych firmom produkcyjnym (-9,1%) i handlowym (-2,0%).

W pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+11,4%) oraz budowlanych (+10,7%). W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+11,9%) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+4,4%) usługowym. Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty udzielone firmom produkcyjnym (-1,1%).

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lipcu 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 6,9%, budowlane (6,78%) i handlowe (6,47%). Najlepszy (najniższy) odczyt w lipcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wyniósł 5,65%. W porównaniu do lipca 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach, najbardziej w budownictwie (+2,18), usługach (+2,0) oraz produkcji (+1,13).

ŹRÓDŁOBIK