Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa są już dostępne w oddziałach Banku Pekao

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa można już kupić również w oddziałach Banku Pekao S.A. Obligacje te znalazły się w ofercie Pekao w kanałach zdalnych od października, a już teraz, zgodnie z zapowiedzią, klienci mają dostępny kolejny sposób ich zakupu.

W ofercie Banku Pekao, który obsługę i sprzedaż obligacji prowadzi za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao (BM Pekao), znajduje się sześć rodzajów oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa:

  • 3-miesięczne skarbowe obligacje oszczędnościowe o oprocentowaniu stałym (OTS);
  • 1-roczne skarbowe obligacje oszczędnościowe o oprocentowaniu zmiennym (ROR);
  • 2-letnie skarbowe obligacje oszczędnościowe o oprocentowaniu zmiennym (DOR);
  • 3-letnie skarbowe obligacje oszczędnościowe o oprocentowaniu stałym (TOS);
  • 4-letnie indeksowane skarbowe obligacje oszczędnościowe (COI)
  • 10-letnie emerytalne skarbowe obligacje oszczędnościowe (EDO).

Obligacje można kupić w bankowości internetowej Pekao24, w aplikacji mobilnej PeoPay, a także w Punktach Sprzedaży Obligacji. Ich lista jest dostępna pod: www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/gdzie-kupic.html. Z produktu mogą skorzystać klienci Banku Pekao, a także osoby niebędące klientami banku.

Jak kupić skarbowe obligacje oszczędnościowe w BM Pekao?

Klient Banku Pekao może zawrzeć umowę o obsługę skarbowych obligacji oszczędnościowych w aplikacji mobilnej PeoPay lub serwisie bankowości internetowej Pekao24. Może też już od dziś wybrać się do najbliższego Punktu Sprzedaży Obligacji. Kompendium wiedzy, odpowiedzi na pytania oraz filmy instruktażowe znajdują się na stronie: https://www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe/jak-zaczac-inwestowac.html.

Osoba, która nie jest klientem Pekao może wejść na stronę www. dedykowaną skarbowym obligacjom oszczędnościowym w Pekao: https://www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe, gdzie zostanie przekierowana na stronę umożliwiającą otwarcie pierwszej relacji z bankiem w kilku krokach:

  • weryfikacja tożsamości za pośrednictwem jednego z dwóch sposobów identyfikacji: eDO App; mObywatel
  • podpisanie umowy dotyczącej dostępu do kanałów zdalnych banku

Dzięki wykonaniu tych dwóch prostych kroków, będzie można podpisać umowę o obsługę skarbowych obligacji oszczędnościowych w aplikacji mobilnej PeoPay lub w serwisie bankowości internetowej Pekao24. Umowę o obsługę skarbowych obligacji oszczędnościowych można zawrzeć nie posiadając innych produktów Banku Pekao czy Biura Maklerskiego Pekao. Już teraz można ją zawrzeć w wybranych placówkach stacjonarnych banku. Wszystkie czynności związane z zakupem skarbowych obligacji oszczędnościowych prowadzone są bezpłatnie. Klienci, którzy chcą zabezpieczać i pomnażać swoje oszczędności za pomocą skarbowych obligacji oszczędnościowych nie poniosą żadnych kosztów za ich zakup i obsługę, a także za założenie i prowadzenie rachunku, na którym będą one zarejestrowane.

– Bezpieczeństwo inwestycji, edukacja, ochrona kapitału – to elementy, które są bardzo istotne dla naszych klientów również w obecnej sytuacji geopolitycznej. Otwarcie nowego kanału dystrybucji skarbowych obligacji oszczędnościowych w postaci wybranych placówek banku, to kolejny krok w przybliżeniu tej oferty, którą zaplanowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Finansów. Do dyspozycji klientów oddaliśmy sieć wybranych placówek, w których można nabyć skarbowe obligacje oszczędnościowe. A ponad 1500 naszych pracowników zostało przeszkolonych, aby udzielić klientom pełnych informacji o ofercie – powiedział Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao.

Nota prawna Banku Pekao S.A.

Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych wykonaniem poszczególnych czynności, zawarte są w Regulaminie obsługi skarbowych obligacji przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi skarbowych obligacji przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym dostępnych na stronie www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.