Obsługa firmowych kart debetowych i kredytowych w aplikacji IKO

Nowe możliwości dla klientów firmowych PKO Banku Polskiego w aplikacji mobilnej IKO – mogą teraz zarządzać podstawowymi funkcjami kart debetowych i kredytowych w aplikacji.

Każdy klient firmowy po wejściu w Moje produkty na profilu firmowym otrzyma informację o możliwości obsługi kart w aplikacji IKO.

Firmowe karty wyświetlane są teraz w IKO w ten sam sposób jak karty klientów indywidualnych. W aplikacji widoczny jest ich wizerunek, historia operacji oraz szczegóły samej karty.

Dostępna lista kart firmowych w IKO jest pokazywana w zależności od uprawnień klientów w firmie. Użytkownicy kart firmowych będą widzieć tylko swoje karty, natomiast osoby z odpowiednimi uprawnieniami właścicielskimi będą widzieć wszystkie karty firmowe.

W najnowszej wersji aplikacji IKO klienci firmowi, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia, a także są użytkownikami kart mogą teraz:

– aktywować kartę,
– nadać PIN,
– zastrzec kartę,
– czasowo ją zablokować,
– podpiąć konto walutowe pod rachunek w PLN,
– dostawać powiadomienia o transakcjach na karcie.

Dodatkowo użytkownicy kart kredytowych będą mogli w IKO spłacić zadłużenie na karcie. Wszystkie nowe funkcje w IKO są dostępne na urządzeniach z systemem Android i iOS. Bank będzie poszerzał ich zakres w przyszłych wydaniach aplikacji mobilnej.

PKO Bank Polski nieustannie pracuje nad tym, aby firmy miały dostęp do narzędzi ułatwiających prowadzenie biznesu i mogły zarządzać jak największą liczbą produktów w aplikacji mobilnej IKO.

ŹRÓDŁOPKO Bank Polski