Oferta Banku Pekao S.A. dla firm prowadzonych w Polsce przez obywateli Ukrainy

Bank Pekao S.A. przygotował atrakcyjną ofertę dla przedsiębiorczych obywateli Ukrainy, którzy postanowili prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. Konto Przekorzystne Biznes, bo o nim mowa, to m.in. bezpłatne założenie i prowadzenie konta, darmowe przelewy w aplikacjach bankowych, bezpłatne wydanie i korzystanie z karty.

Zgodnie z Ustawą z marca 2022 roku, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym, obywatele Ukrainy posiadający numer PESEL mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju na takich samych zasadach jak Polacy.

Zapis ten dotyczy między innymi jednoosobowych działalności gospodarczych założonych przez obywateli Ukrainy. W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku w Polsce powstało ich aż 10,2 tysiąca. Analizując wyłącznie liczbę jednoosobowych działalności gospodarczych założonych przez cudzoziemców w naszym kraju w tym okresie, ponad połowa (54%) to firmy otwarte przez naszych wschodnich sąsiadów. Dominującą branżą jednoosobowych działalności gospodarczych otwieranych w 2022 roku przez Ukraińców w Polsce są firmy budowlane (24%). Natomiast w przypadku wszystkich spółek z kapitałem ukraińskim założonych w 2022 roku w naszym kraju, najliczniejszą grupą (22%) są działalności w branży handlowej, głównie działania związane ze sprzedażą hurtową. Warto wspomnieć, że dwie na trzy badane firmy ukraińskie prowadzące działalność w Polsce, deklarują dalsze prowadzenie biznesu w naszym kraju, bez względu na kierunek rozwoju sytuacji w Ukrainie[1].

– Bank Pekao zauważa wzrostowy trend liczby firm zakładanych przez obywateli Ukrainy oraz powiązane z tym faktem coraz większe zainteresowanie zakładaniem kont firmowych w polskich bankach. Dla pochodzących z Ukrainy przedsiębiorców, którzy szukają atrakcyjnych warunków obsługi bankowej dla swojej firmy, Bank Pekao przygotował specjalną ofertę dotyczącą Konta Przekorzystnego Biznes – mówi  Radosław Twarużek, dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A.

– Z oferty mogą skorzystać m.in. firmy zarejestrowane w Ukrainie lub w Polsce, gdzie obywatel Ukrainy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną. W szczególności zależało nam na stworzeniu atrakcyjnej oferty bankowej i umożliwieniu dalszego rozwoju biznesu obywatelom oraz obywatelkom Ukrainy, którzy otworzyli działalność gospodarczą w Polsce – dodaje Arkadiusz Skrodzki, kierownik zespołu w Departamencie Klienta Biznesowego w Banku Pekao S.A.

Osoby zainteresowane ofertą mogą zadzwonić pod numer telefonu +48 22 591 22 20. Infolinia jest obsługiwana w języku ukraińskim.

Zaletami Konta Przekorzystnego Biznes są między innymi bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych w złotych oraz brak opłat za elektroniczne przelewy krajowe  wewnętrzne i międzybankowe (Elixir, Sorbnet, na numer telefonu) oraz papierowe w złotówkach.

Ponadto, można korzystać za darmo z bankowości elektronicznej (nowy klient zostanie wdrożony w asyście telefonicznej pracownika banku). Bezpłatnie zostaną zrealizowane także polecenia przelewu (przekazy) w obrocie dewizowym, zlecane elektronicznie i papierowo (systemy wewnętrzne banku, SWIFT, SEPA, Target). Należy jednak wskazać, że Bank Pekao nie prowadzi kont firmowych ani nie realizuje przelewów firmowych w hrywnach.

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą obywatel Ukrainy dzięki ofercie specjalnej nie zapłaci też ani złotówki za wydanie i używanie karty debetowej (w tym m.in. wysłanie przez bank kodu SMS służącego do zaakceptowania zlecenia złożonego w bankowości elektronicznej i wydanie duplikatu karty). Darmowe są również wpłaty gotówkowe w złotówkach we wpłatomatach Banku Pekao S.A. do 100 000 zł miesięcznie.

Wskazane powyżej preferencyjne warunki cenowe obowiązują przez 12 miesięcy od daty otwarcia rachunku bankowego. Ze specjalnej oferty można skorzystać do 31 stycznia 2024 r. Więcej informacji na temat oferty znajduje się na stronie Banku Pekao S.A.

Dodatkowo, założone w Polsce przez obywateli Ukrainy firmy, będące podmiotami krajowymi (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka osobowa), prowadzącymi księgowość uproszczoną, mogą skorzystać z trwającej do końca lutego 2023 roku promocji „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto”. Każdy podmiot, który spełni warunki tej promocji może zebrać łącznie do 2000 zł w premiach, tj.:

  • do 600 zł za transakcje kartą debetową Mastercard,
  • do 600 zł za umowę o terminal płatniczy i przyjęcie płatności na tym urządzeniu,
  • 800 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt/pożyczkę w Banku Pekao S.A. lub leasing z Pekao Leasing bądź faktoring z Pekao Faktoring i spełnienie określonych warunków, w zależności od produktu.

W skład najnowszej oferty „2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto” wchodzi również bezterminowo bezpłatne prowadzenie konta firmowego. Więcej informacji na temat promocji jest dostępnych na stronie: https://www.pekao.com.pl/konto-firmowe.

[1] Dębkowska, K., Kłosiewicz-Górecka, U., Szymańska, A., Wejt-Knyżewska, A., Zybertowicz, K. (2022),

Ukraińskie firmy w Polsce po wybuchu wojny w 2022 r., Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, s. 4, 14, 15, 16, 42.

ŹRÓDŁOBank Pekao S.A.