PKO Bank Polski po raz kolejny podnosi wynagrodzenia pracowników

  • PKO Bank Polski kontynuuje politykę kształtowania wynagrodzeń, która docenia kompetencje i długoletnią pracę oraz zaangażowanie na rzecz Banku
  • Decyzją Zarządu pracownicy Banku otrzymają jednorazowy bonus oraz podwyżkę wynagrodzenia
  • To kolejny wzrost płac, na jaki zdecydował się w tym roku Zarząd PKO Banku Polskiego
  • Kwestie płacowe są efektem dialogu z partnerami społecznymi

PKO Bank Polski kontynuuje podnoszenie płac pracownikom banku. Decyzją Zarządu, od listopada 2022 roku, wszystkim pracownikom zatrudnionym przed 1 października br., zostały przyznane podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, a ich wysokość będzie uwzględniać staż pracy. To kolejna podwyżka płac realizowana w tym roku w PKO Banku Polskim – pierwsza weszła w życie w maju. Obecnie Zarząd Banku zdecydował również o przyznaniu jednorazowego bonusu dla osób, zatrudnionych przed 4 stycznia 2022 roku.

Kwestie płacowe były także przedmiotem dialogu z partnerami społecznymi (Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników PKO BP SA i NSZZ Solidarność Pracowników PKO BP SA), a wypracowana propozycja spotkała się z ich aprobatą.

– Siłą PKO Banku Polskiego są pracownicy. Chciałbym, aby oprócz satysfakcji zawodowej czuli się doceniani również pod względem finansowym. Dlatego wspólnie z Zarządem PKO Banku Polskiego podjąłem decyzję o wzroście wynagrodzeń oraz jednorazowej nagrodzie pieniężnej dla każdego pracownika banku. Wierzę, że przyznane podwyżki, powiązane ze stażem pracy w PKO Banku Polskim będą dodatkową zachętą do budowania i rozwoju kariery zawodowej w naszym banku – mówi Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Podwyżki mają na celu docenienie pracowników, którzy związali swoje życie zawodowe z bankiem i z każdym rokiem przyczyniają się do wzmacniania jego pozycji na rynku. Są również zachętą do budowania długofalowej kariery w Banku.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski