PKO Bank Polski współfinansuje budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce

  • PKO Bank Polski współfinansuje budowę farmy fotowoltaicznej Zwartowo – to największa farma w Polsce i w tej części Europy.
  • Farma zostanie wybudowana przez niemiecką firmę Goldbeck Solar we współpracy z polską spółką Respect Energy.
  • Kwota finansowania wynosi 635 mln zł, a udział PKO Banku Polskiego to 1/3 tej kwoty.
  • Dostarczy energię elektryczną wytworzoną w sposób przyjazny dla środowiska do 153 tys. gospodarstw domowych.

PKO Bank Polski współfinansuje budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce i w tej części Europy. Farma Zwartowo ma powierzchnię 300 ha i jest zlokalizowana na Pomorzu, w powiecie wejherowskim. Farma zostanie wybudowana przez niemiecką firmę Goldbeck Solar we współpracy z polską spółką Respect Energy. Kwota finansowania kolejnej fazy inwestycji wynosi 635 mln zł. Farma docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych.

Ogromna farma będzie zlokalizowana na Pomorzu, w miejscowości Zwartowo na terenie gminy Choczewo w powiecie wejherowskim. Budowa postępuje zgodnie z planem, a pierwsza faza projektu zostanie uruchomiona już w czerwcu 2022 r. Farma o mocy 204 MW w pierwszej fazie inwestycji, a docelowo 286 MW, wytworzy w ciągu roku ok. 270 GWh zielonej energii. Inwestorem jest niemiecka firma Goldbeck Solar we współpracy z polską spółka Respect Energy. Grupa Goldbeck Solar działa aktywnie na rynku PV w 17 krajach, w obszarze rozwoju projektów, budowy, jak również O&M i usług zarządzania aktywami. Posiada portfel instalacji o mocy zainstalowanej ok. 2 GWp, na świecie. Respect Energy jest niezależnym sprzedawcą energii elektrycznej, działającym na polskim rynku od 2013 r. Koncentruje się wyłącznie na energii odnawialnej, nie tylko w zakresie handlu energią, ale również inwestuje w portfel aktywów wytwórczych.

– Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w finansowaniu największych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii, wspierając Goldbeck Solar w strategicznym partnerstwie ze spółką Respect Energy w realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Farma Zwartowo doskonale wpisuje się w naszą politykę wspierania dekarbonizacji kraju. Na naszych oczach polska energetyka przechodzi dynamiczną transformację w stronę zeroemisyjności – mówi Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera transformację energetyczną Polski i ogranicza negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko. Bank w 2020 roku rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. Wdrożył także Politykę Odnawialnych Źródeł Energii, w ramach której zawiera nowe transakcje finansujące OZE. PKO Bank Polski w lipcu 2021 roku przyjął cele niefinansowe w obszarze ESG. Bank m.in. zobowiązał się do wyeliminowania ekspozycji na sektor wydobywczy węgla do 2030 r. oraz do wzrostu zielonego finansowania na poziomie co najmniej 5 proc. r/r. Wśród wskaźników znajduje się również zobowiązanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych banku do 40 tys. ton w 2025 r., czyli o 60 proc. w stosunku do 2019.
W 2021 r. PKO Bank Polski zwiększył wartość zielonego finansowania o 83 proc. r/r, a jego udział w sumie bilansowej banku był 3,5-krotnie wyższy niż udział finansowania wysokoemisyjnego. Zaangażowanie w finansowanie sektorów wysokoemisyjnych na koniec 2021 r. wynosiło 0,37 proc. sumy bilansowej, a w finansowanie zielone 1,3 proc.
Pozostałe banki biorące udział w konsorcjum to: Pekao SA oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski