PKO Leasing wspiera małych i średnich przedsiębiorców dzięki gwarancjom Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

  • Gwarancja BGK umów leasingu, zawieranych z firmami z sektora MSP, dostępna w ofercie PKO Leasing.
  • Gwarancja BGK może objąć do 80 procent wartości kapitału z transakcji leasingowej, w okresie od 3 do 120 miesięcy trwania umowy.
  • Zaletami oferty są m.in. minimum formalności i zmniejszenie wymaganych zabezpieczeń oraz dłuższy okres finansowania.

PKO Leasing podpisała umowę z BGK umożliwiającą oferowanie firmom, z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gwarancji zabezpieczających spłatę należności z tytułu transakcji leasingowej (leasing lub pożyczka leasingowa). Dzięki zawarciu umowy PKO Leasing jest obecnie jedną z trzech firm leasingowych na rynku, które mają możliwość udostępnienia tego produktu swoim klientom.

Leasing z gwarancją BGK jest korzystną formą finansowania biznesu. Dzięki gwarancji przedsiębiorca ma dostęp do produktu bez konieczności angażowania całej kwoty wartości zakupu. Tym samym ma większe możliwości inwestowania swojego kapitału. Firmy zainteresowane leasingiem z gwarancją BGK mogą liczyć na zabezpieczenie nawet do 80 procent wartości kapitału z takiej transakcji, przy okresie gwarancji od 3 do 120 miesięcy.

– Dzięki umowie podpisanej z BGK, dajemy naszym klientom, w szczególności tym z krótką historią kredytową lub z niewystarczającym majątkiem na zabezpieczenie swoich inwestycji, możliwość zawierania umów zabezpieczonych gwarancją. Rozwiązanie to wspiera firmy w walce ze skutkami pandemii i pomaga w utrzymaniu płynności finansowej firmy – powiedział Radosław Drozd, Wiceprezes Zarządu PKO Leasing. 

Przedsiębiorca zainteresowany leasingiem przechodzi przez procedurę aplikacyjną w PKO Leasing, a dzięki gwarancji wymogi w zakresie zabezpieczeń mogą zostać znacznie ograniczone. W ramach przyznanego przez BGK limitu, PKO Leasing na podstawie obowiązujących w spółce procedur, podejmuje decyzję o przyznaniu leasingu lub pożyczki z gwarancją, dzięki której możliwe jest finansowanie przedsięwzięć o zwiększonym ryzyku. – Udzielenie finansowania bez gwarancji – na zasadach rynkowych – nie byłoby możliwe i taka transakcja nie zostałaby włączona do portfela transakcji PKO Leasing – podkreśla Radosław Drozd.

Finansowanie w postaci umowy leasingu lub pożyczki możliwe jest dzięki gwarancji portfelowej BGK z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego, będącą instrumentem gwarancyjnym wdrażanym przez EFI przy wsparciu finansowym państw członkowskich, które wnoszą wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Celem funduszu jest wparcie przedsiębiorców w okresie pandemii i ochrona gospodarki UE przed skutkami pandemii SARS- CoV-2.

– Jako największa firma w branży leasingowej, od początku pandemii wspieramy przedsiębiorców, wykorzystując rozwiązania proponowane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W ramach wszystkich oferowanych przez nas programów unijnych, udzieliliśmy dotychczas finansowania na łączną wartość 2,4 mld zł, z czego gwarancje COSME i COSME Covid to 2,2 mld zł. Te wszystkie umowy zawierane z EFI ułatwiają naszym klientom dostęp do finansowania. Jesteśmy dumni, że możemy wykorzystać potencjał programów unijnych, przekuwając go na indywidualne sukcesy naszych klientów – podkreśla Radosław Drozd.

ŹRÓDŁOGrupa PKO Leasing