Plusy Karty z Plusem – nowa promocja Alior Banku dla przedsiębiorców

Alior Bank wprowadził zniżki dla klientów biznesowych. Mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie trwania promocji „Plusy Karty z Plusem” zamówią firmową kartę debetową Mastercard z Plusem i będą z niej aktywnie korzystać. Pakiet korzyści obejmuje 10 proc. zniżki na zakupy na stacjach paliw, a także brak opłat za korzystanie z karty. Dodatkowo uczestnikom promocji, którzy posiadają firmową kartę debetową Mastercard z Plusem bank może opłacić składkę za jedną umowę ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej. Promocja „Plusy Karty z Plusem” potrwa do końca marca 2024 r.

Alior Bank zwróci przedsiębiorcom nawet 1 tys. zł (do 200 zł miesięcznie) za zakupy na stacjach paliw opłacone kartą z Plusem. Wystarczy, że spełnią oni określone warunki, czyli w danym miesiącu rozliczeniowym dokonają transakcji bezgotówkowych lub gotówkowych na kwotę 500 zł (łącznie wszystkimi kartami z Plusem wydanymi do rachunku firmowego) i wykonają minimum jeden przelew do ZUS lub US. Po spełnieniu wymogów klient może liczyć na zwrot w każdym z pięciu kolejnych miesięcy rozliczeniowych od momentu zawarcia umowy o kartę z Plusem.

– Wraz z firmową kartą debetową Mastercard z Plusem proponujemy przedsiębiorcom pakiet usług dodatkowych, które wspierają prowadzenie biznesu. W ramach nowej promocji ,,Plusy karty z Plusem” udostępniamy te rozwiązania na bardzo korzystnych warunkach. W ten sposób chcemy budować jak najlepsze, trwałe relacje z naszymi klientami – podkreśla Ewa Małecka, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

Oprócz tego Alior Bank do końca marca 2024 r. będzie opłacał składkę za jedną Umowę ubezpieczenia NNW oraz opieki zdrowotnej. Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy przed lub w okresie przystąpienia do promocji zawarli za pośrednictwem banku umowę ubezpieczenia. Bank zapłaci w danym miesiącu objętym promocją jedną składkę ubezpieczeniową, jeżeli w poprzednim miesiącu kalendarzowym firma wykona minimum 10 transakcji bezgotówkowych jedną z kart z Plusem.

W ramach promocji ,,Plusy karty z Plusem”, bank proponuje jeszcze jedno zwolnienie z opłat. Przedsiębiorcy, którzy w okresie jej trwania zamówią firmową kartę debetową Mastercard z Plusem, do końca 2024 r., nie zapłacą miesięcznych opłat za korzystanie z niej. Po zakończeniu okresu zwolnienia z opłat miesięczne opłaty za korzystanie z karty debetowej Mastercard z Plusem pobierane będą zgodnie z obowiązującą dla tej karty Taryfą Opłat i Prowizji bankowych, w wysokości obowiązującej po dniu 31.12.2024 r.

Regulamin promocji ,,Plusy karty z Plusem” oraz szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach ochrony ubezpieczeniowej oraz sumie ubezpieczenia i limitach świadczeń zdrowotnych, określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia NNW oraz Opieki Zdrowotnej dla Klientów Biznesowych Alior Banku SA. OWU, informacja o agencie, pełnomocnictwo agenta, karta produktu oraz dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym są dostępne na www.aliorbank.pl oraz w oddziałach i centrach bankowości korporacyjnej Alior Banku. Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru KNF, działającym na rzecz wielu ubezpieczycieli. Umowa ubezpieczenia (NNW oraz opieki zdrowotnej w jednym z 4 dostępnych wariantów) jest zawierana na okres 12 miesięcy z opcją jej przedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania.

ŹRÓDŁOAlior Bank