Pożyczki pozabankowe w lipcu 2023 r.

W lipcu 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły łącznie 1 249,0 tys. nowych pożyczek o wartości 1,289 mld zł. W lipcu 2023 r., w porównaniu do lipca 2022 r. w ujęciu wartościowym firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły pożyczek na kwotę wyższą o (+66,7%). Natomiast w ujęciu liczbowym udzielono o (+308,6%) pożyczek więcej.

W lipcu 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, najwyższe dynamiki odnotowały pożyczki niskokwotowe z przedziału do 500 zł (+733,7%) w ujęciu liczbowym oraz (498,3%) w ujęciu wartościowym. Pożyczki niskokwotowe do 1 tys. złotych stanowiły 66,8% łącznej liczby udzielonych pożyczek w lipcu 2023 r. Udział wartościowy wynosił 20,4%. Najsłabiej wypadają pożyczki z przedziału 3 000 –  5 000 zł. W ujęciu liczbowym firmy pożyczkowe udzieliły ich więcej o (+91,6%) w porównaniu do lipca 2022 r. a w wartościowym (+31,3%). Pożyczki te stanowiły 6,2% liczby oraz 17,2% wartości pożyczek udzielonych w lipcu 2023 r.

Lipcowe, tak wysokie wzrosty, są w dużej części następstwem wejścia w życie Ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, w wyniku której z dniem 18 maja br. zaraportowały transakcje firmy, które rozpoczęły współpracę z BIK. Równocześnie, firmy dotychczas współpracujące z BIK, przekazały transakcje wcześniej nieraportowane. W szczególności wzrost liczby udzielonych pożyczek wynika z pożyczek udzielonych na zakupy w internecie, których spłata jest rozkładana na kilka miesięcznych rat.

W okresie styczeń – lipiec 2023 r. firmy pożyczkowe udzieliły 4,136 mln pożyczek – wzrost o (+100,0%) w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r, na łączną kwotę 6,686 mld zł (+29,5%).

Średnia wartość nowo udzielonej w lipcu 2023 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 1 417 zł i była o 39,4% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w lipcu 2022 r.

ŹRÓDŁOBIK