Przestrzeń biurowa ING w Rudzie Śląskiej wyróżniona w konkursie “Architektura Roku Województwa Śląskiego 2023”

Przestrzeń biurowa ING w Rudzie Śląskiej, w której zlokalizowane jest Call Center, została wyróżniona w 29. edycji konkursu “Architektura Roku Województwa Śląskiego 2023” organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice oraz Śląską Okręgową Izbę Architektów RP.

Corocznie w konkursie nagradzane są najlepsze urbanistyczne i architektoniczne projekty dotyczące przestrzeni publicznych na terenie województwa śląskiego w kontekście kształtowania nowych wartości, świadomości estetycznej, rewaloryzacji terenów oraz promocji poprzez architekturę.

W tej edycji konkursu w kategorii obiekt użyteczności publicznej wyróżniono rewitalizację obejmującą biuro ING w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Niedurnego 54 oraz zagospodarowanie przyległego terenu. Rewitalizacja starej stołówki zakładowej Huty „Pokój” zaprojektowana została przez MAŁECCY biuro projektowe.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w projekt i inwestycję, powstała wyjątkowa przestrzeń, o szczególnej wartości dla jej użytkowników oraz mieszkańców miasta. Poprzez całkowite przekształcenie obiektu, nowatorską koncepcję elewacji połączoną z kreatywnym wykorzystaniem roślinności w zagospodarowaniu, ten poprzemysłowy i zdegradowany obszar został odmieniony.

–Cieszymy się, że wpływ naszej inwestycji na jakość i rozwój lokalnej przestrzeni publicznej został doceniony. Stanowi to dla nas dodatkowy impuls motywacyjny do wdrażania nowych, ciągle udoskonalanych rozwiązań, determinowanych dobrymi praktykami, a także do dalszej optymalizacji bieżących działań inwestycyjnych i projektowych – powiedziała Anna Golka, Centre of Expertise Real Estate and Facility Management Lead.

Przy rewitalizacji obiektu zastosowanych zostało wiele innowacyjnych rozwiązań z zakresu projektowania zrównoważonego, co jest istotne w kontekście realizacji strategii ESG, m.in. oświetlenie podążające, system odzysku wody szarej, pokrycie zadaszenia panelami fotowoltaicznymi, zaprojektowanie ławeczek solarnych, wykorzystanie separatora substancji ropopochodnych na parkingu, powtórne zastosowanie materiałów zastanych, czy też stworzenie miejsca przeznaczonego na parkowanie rowerów.

ŹRÓDŁOING Bank Śląski