Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała z dniem 01 września 2023 r. Dominika Matuszewskiego na Wiceprezesa Banku Pocztowego

Na posiedzeniu 22 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała z dniem 01 września 2023 r.  Dominika Matuszewskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XII kadencji i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego.

Skład Zarządu Banku Pocztowego S.A., od 01 września 2023 r., będzie przedstawiał się następująco:

Jakub Słupiński – Prezes Zarządu,

Michał Leski – Wiceprezes Zarządu,

Dominik Matuszewski – Wiceprezes Zarządu,

Piotr Piechota – Wiceprezes Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

ŹRÓDŁOBank Pocztowy