Raiffeisen Polbank pomaga firmom odzyskiwać należności

  • Samodzielne i zautomatyzowane odzyskiwanie należności od kontrahentów;

  • Usługa kierowana do mikroprzedsiębiorstw i poprawiająca płynność finansową firmy;

  • Atrakcyjne stawki: 15 spraw za 39 zł/miesiąc, 79 zł / mc za 25 spraw, 249 zł / mc za 60 spraw;

  • Rozwiązanie stworzono we współpracy z firmą Vindicat.

Raiffeisen Polbank wprowadził do oferty usługę Monitoring Płatności, która jest odpowiedzią na stale rosnące potrzeby przedsiębiorców w zakresie skutecznego odzyskiwania należności. Usługa umożliwia klientom banku z segmentu mikroprzedsiębiorstw samodzielne i zautomatyzowane prowadzenie działań windykacyjnych. Monitoring Płatności pomaga w utrzymaniu płynności finansowej, zdejmując przedsiębiorcom z głowy obowiązki związane z monitorowaniem zaległych przepływów finansowych i tym samym pozwala im skupić się na rozwoju firmy.

Jak pokazują badania BIG InfoMonior, co dwunasty przedsiębiorca z segmentów mikro oraz MSP, który oczekuje na znacząco opóźnioną płatność od kontrahenta, nie upomina się o pieniądze. Co więcej, połowa z nich w ogóle rezygnuje z dochodzenia należnego im wynagrodzenia, bo boją się zepsuć relacje z kontrahentem, ale też zwyczajnie nie wiedzą jak zorganizować proces monitoringu płatności i odzyskiwania pieniędzy z niezapłaconych faktur. Monitoring Płatności pomaga im w istotny sposób poradzić sobie z tym problemem. A powszechnie wiadomo, że to kłopoty z płynnością, a nie np. straty powodują szybką upadłość firmy – mówi Marcin Salamon, dyrektor ds. produktów depozytowych w Raiffeisen Polbank.

Monitoring Płatności realizowany jest przez bank we współpracy z firmą Vindicat. W ramach rozwiązania bank zapewnia klientom dostęp do nowoczesnego systemu monitoringu płatności oraz skutecznego narzędzia egzekwowania należności od dłużnika. Działania te pozwalają na automatyczne generowanie wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę, pozwów do e-sądu, a także pism o upublicznieniu danych dłużnika na internetowej giełdzie długów Vindicat.pl czy wpisu dłużnika do rejestru BIG InfoMonitor. System umożliwia również prowadzenie negocjacji online z dłużnikami i zawierania z nimi ugód, automatycznie generowanych przez system. Dzięki rejestracji w systemie Vindicat.pl przedsiębiorca ma dostęp do wszystkich narzędzi potrzebnych by odzyskać należne mu pieniądze. Rozwiązanie jest bardzo atrakcyjne cenowo dla klientów Raiffeisen Polbanku – za zaledwie 39 zł miesięcznie firma otrzymuje możliwość załatwienia 15 spraw (standardowo 5), za 79 zł miesięcznie 25 spraw (standardowo 15), a za 249 zł – aż 60 spraw (standardowo 50).

Na problemy z terminowym otrzymywaniem płatności od kontrahentów uskarża się w Polsce od 40 do 50% przedsiębiorców. W konsekwencji firmy nierzadko borykają się z brakiem płynności finansowej i same opóźniają płatności do podwykonawców, a niejednokrotnie zmuszone są np. do zawieszenia inwestycji ze względu na konieczność zapewnienia środków na działalność bieżącą.

Niepokoi, że dobra dziś koniunktura gospodarcza w Polsce w zasadzie w ogóle nie przekłada się na poprawę stanu płatności między firmami. Badania pokazują, że niestety ciągle istnieje społeczne przyzwolenie na nieetyczne zachowania w biznesie, takie jak opóźnienia w płatnościach czy nierówne traktowanie partnerów handlowych. Kwestia terminowego regulowania zobowiązań wciąż jest problemem, który mocno odbija się na kondycji małych i średnich firm. Dlatego też tak ważna dla przedsiębiorców jest umiejętność dochodzenia swoich należności, ale też umiejętność zabezpieczenia się przed sytuacjami związanymi z opóźnieniem płatności przez kontrahentów – mówi Piotr Lothammer, menedżer produktu w Raiffeisen Polbank.

Monitoring Płatności to kolejna już usługa, po Wymarzonej Stronie, którą Raiffeisen Polbank wdraża, realizując strategię zapewniania klientom nowoczesnych narzędzi wspierających codzienne i skuteczne prowadzenie biznesu.

Szczegółowy opis Monitoringu Płatności oraz innych nowoczesnych narzędzi dostępny na stronie: https://raiffeisenpolbank.com/male-firmy/nowoczesne-narzedzia

ŹRÓDŁORaiffeisen Polbank