Ranking Odpowiedzialnych Firm: Bank BNP Paribas ponownie na podium

Bank BNP Paribas, po raz czwarty z rzędu, znalazł się w ścisłej czołówce Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej oraz w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy.

– Cieszy mnie regularność z jaką trafiamy na najwyższe miejsca rankingu. Jednym z czterech filarów naszej, opublikowanej w tym roku, strategii GObeyond jest POSITIVE, czyli idea rozwijania biznesu w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Od lat koncentrujemy się na odpowiedzialnym zarządzaniu i budowaniu oferty z pozytywnym wpływem środowiskowym i społecznym. Oceniamy naszych Klientów pod kątem wpływu ich działalności na otoczenie i zachęcamy ich do zmian na lepsze w tym obszarze. Docenienie naszych starań kolejny raz to powód do dumy oraz motywacja do dalszego działania dla wszystkich pracowników Banku BNP Paribas – mówi Jarek Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas.

W Rankingu Odpowiedzialnych Firm największe spółki w Polsce oceniane są pod kątem stosowania niezbędnych instrumentów na drodze doskonalenia polityki, struktur i procesów, by pełniej podejmować wyzwania zrównoważonego rozwoju. Zestawienie powstaje w oparciu o analizę odpowiedzi uzyskanych od firm w specjalnie przygotowanej ankiecie. Ranking przygotowywany jest przez Kozminski Business Hub. Partnerem inicjatywy jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, partnerem merytorycznym odpowiedzialnym za przegląd odpowiedzi – Deloitte, zaś partnerem medialnym – Dziennik Gazeta Prawna. Autorami zestawienia są prof. Bolesław Rok z Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Jarosław Horodecki, analityk.

W poprzednich trzech edycjach Rankingu Odpowiedzialnych Firm Bank BNP Paribas zajmował pierwsze miejsce zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i sektorowej.

Bank, jak co roku, został partnerem publikacji „Startupy Pozytywnego Wpływu. Radykalna innowacja społeczna”, której premiera zbiega się z ogłoszeniem Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Raport przedstawia 24 społecznie innowacyjne startupy działające na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz wypowiedzi ekspertów dotyczące polskiego ekosystemu pozytywnego wpływu. Z roku na rok publikacja stanowi coraz ważniejszy punkt odniesienia dla ośrodków naukowych, biznesowych, pozarządowych i publicznych, a także dla inkubatorów, akceleratorów, funduszy inwestycyjnych oraz programów grantowych.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska