Raport MasterCard®: Polska liderem europejskiego m-commerce do 2018 r.

W ciągu najbliższych trzech lat polski rynek handlu mobilnego stanie się europejskim liderem pod względem wartości per capita – wynika z raportu The New World of Retail przedstawionego przez MasterCard®. Dzięki dynamicznym wzrostom m.in. w sektorze płatności mobilnych i dużej otwartości polskich konsumentów na nowe rozwiązania płatnicze, do 2018 r. nasz rynek ma szanse wyprzedzić takie kraje jak Dania, Norwegia, Austria czy Wielka Brytania.

Na początku maja br. Komisja Europejska ogłosiła strategię wdrożenia w Europie Jednolitego Rynku Cyfrowego, mającą przynieść 415 mld euro dodatkowego wzrostu gospodarczego rocznie i pozwolić stworzyć setki tysięcy miejsc pracy[1]. W odpowiedzi na potencjał nowej, cyfrowej rzeczywistości w Europie firma MasterCard przygotowała raport, który ukazuje, w jaki sposób badania i innowacje w dziedzinie technologii mogą przynieść korzyści konsumentom, podmiotom gospodarczym i miastom na całym świecie, jednocześnie eliminując płatności gotówkowe i stymulując rozwój gospodarczy.

Raport MasterCard prezentuje, w jaki sposób gwałtowny rozwój technologii zmienił model działania sektora sprzedaży detalicznej. Przede wszystkim sprzedawcy muszą zrozumieć potencjał nabywczy, który stoi za rzeszą posiadaczy 305 milionów smartfonów, spośród których 60% najprawdopodobniej dokona za ich pomocą zakupu w Internecie. Wielu przedsiębiorców już zmodyfikowało model prowadzenia działalności pod kątem multikanałowości, płynnie łącząc tradycyjne i internetowe kanały sprzedaży detalicznej. W tym procesie transformacji zasadnicze znaczenie odgrywa bezpieczeństwo, gdyż blisko połowa ofiar przestępczości internetowej unika ponownych zakupów w e-sklepach, w których doszło do nadużyć finansowych. Ma to bezpośrednie przełożenie na reputację sklepu i poziom sprzedaży w przyszłości.

mc

Z raportu MasterCard wynika również, że polscy przedsiębiorcy działający w branży detalicznej  wydają się najlepiej przygotowani na zmiany, jakie w tym sektorze powoduje mobilna rewolucja. Gwałtownie rosnąca od 2007 r. liczba smartfonów, młodzi konsumenci wychowani w erze cyfrowej i dynamicznie rozwijające się nowe technologie w obszarze płatności, to główne czynniki wpływające na rosnące znaczenie kanałów mobilnych w sektorze sprzedaży detalicznej.

O ile w ostatnich latach światowy m-commerce opierał się głównie na zakupach dóbr niematerialnych, takich jak muzyka czy e-booki, najistotniejszym trendem dla dalszego rozwoju rynku będą płatności mobilne realizowane w sklepach tradycyjnych. Rozwój elektronicznych portfeli oraz płatności zbliżeniowych w modelach HCE i opartych o kartę SIM, według autorów raportu, będzie stanowić siłę napędową rynku m-płatności. Polski rynek, z ponad 76 proc. terminali płatniczych przystosowanych do obsługi mobilnych płatności zbliżeniowych, już dzisiaj dysponuje znakomitą infrastrukturą, a co za tym idzie, znaczącym potencjałem dalszego wzrostu.

Póki co, pewną barierą dla rozwoju mobilnych płatności na skalę masową jest, paradoksalnie, wielość dostępnych rozwiązań, a wyzwaniem przełamanie oporu konsumentów przed adaptacją nowej metody płatności. Ostatecznie, szanse na zdominowanie rynku płatności mobilnych będą miały te rozwiązania, które najlepiej odpowiedzą na oczekiwania konsumentów. Zdecydowana większość europejskich konsumentów od tego typu narządzi oczekuje przede wszystkim wygody (97%) oraz intuicyjności (87%), za najlepsze uznając te formy płatności, które zapewniają łatwość i szybkość obsługi, w połączeniu z opcjami dostosowanymi do specyfiki urządzeń mobilnych (np. płatność jednym kliknięciem, możliwość zapisania danych w profilu klienta).

Więcej informacji na temat przyszłości europejskiego rynku e-commerce i m-commerce można znaleźć w pełnej wersji raportu „The New World of Retail”, opracowanego przez Innovalue dla MasterCard.

[1] Za: http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/

źródło: MasterCard