Raport Mastercard SpendingPulse: wysokie wzrosty w sprzedaży detalicznej w całej Europie

Majowe statystyki pokazują ożywienie w sklepach stacjonarnych i w obszarze „Ekonomii Doświadczeń”

Zwyczaje zakupowe konsumentów w ciągu ostatnich dwóch lat uległy znaczącej zmianie w wielu obszarach, począwszy od tego jak klienci płacą, na tym gdzie kupują kończąc, co sprawia, że analizy ekonomistów zyskują jeszcze bardziej na znaczeniu. Wśród aktualnie kształtujących się zwyczajów i preferencji, przedstawiciele biznesu i rządy szukają nowych źródeł informacji oraz danych, które pomogą im w planowaniu i podejmowaniu kluczowych decyzji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Mastercard zdecydował się rozszerzyć publikowany od lat raport Mastercard SpendingPulseTM o nowe kraje europejskie, prezentując wyniki dla 9 dodatkowych państw: Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Węgier, Czech, Niderlandów i Polski.

Mierząc sprzedaż w sklepach i w internecie przy użyciu wszystkich form płatności, badanie Mastercard SpendingPulse wskazuje, że Hiszpania, Wielka Brytania i Francja odniosły największy wzrost w maju, w ujęciu rok do roku wśród krajów objętych badaniem, bez uwzględnienia inflacji.

Mastercard SpendingPulse to regularne i wiarygodne źródło informacji dotyczących handlu detalicznego przygotowywane z uwzględnieniem dużej dokładności geograficznej. To uznany wskaźnik ekonomiczny w Stanach Zjednoczonych , Brazylii, Australii i na wielu innych rynkach. Dzięki codziennym pomiarom i cotygodniowej aktualizacji, detaliści, instytucje finansowe i inne zainteresowane podmioty, zaczęły polegać na tych analizach danych w kluczowych dla sprzedaży momentach, takich jak np. okresy okołoświąteczne, ale także w ciągu roku.

„W całej Europie trwa przywracanie równowagi. Konsumenci przerzucili się z kupowania dóbr, na szukanie doświadczeń, których brakowało im w ciągu dwóch ostatnich lat. To dobry znak dla sektora usług, m.in. restauracji i hoteli” – komentuje Natalia Lechmanova, Starsza Ekonomistka w Mastercard Economics Institute. „Pomimo wzrostu cen, konsumenci pozostają odporni. Obserwujemy stałe poziomy wydatków, pomimo że zmieniają się kategorie, na które przeznaczane są pieniądze.”

Według Mastercard SpendingPulse, kluczowe trendy w maju 2022 roku odzwierciedlają dywersyfikację wydatków pomiędzy sektorami i kanałami w miarę znoszenia  pandemicznych obostrzeń:

  • Całkowita sprzedaż detaliczna, z wyłączeniem sprzedaży samochodów, odnotowała wzrosty na większości rynków w porównaniu do maja 2021, a nawet w odniesieniu do maja 2019, czyli okresu przed pandemią Covid-19;
  • Sprzedaż w sklepach stacjonarnych stale rośnie na większości europejskich rynków;
  • Sprzedaż w Internecie zwolniła, pozostając jednak wciąż na wysokim poziomie w porównaniu do maja 2019.

Sektory takie jak elektronika, artykuły spożywcze czy branża meblowa odnotowały niższe wzrosty rok do roku (maj 2021 vs maj 2022). Spowodowane jest to zniesieniem obostrzeń pandemicznych i tym samym rozszerzeniem wydatków o usługi.

Najwyższe i widoczne wzrosty odnotowały branże, które zyskują na ożywieniu w turystyce i podróżach, takie jak usługi restauracyjne i noclegowe. Do tej zmiany przyczyniły się również rosnące ceny w tym obszarze.

“Konsument jest sercem gospodarki – podsumowuje Mark Barnett, Prezes Mastercard Europe. „Analizujac nasze unikalne dane dotyczące sprzedaży detalicznej, jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym oceniać kondycję klientów i panujące wśród nich trendy. To pomaga rządom i biznesowi zrozumieć potrzeby i zwyczaje współczesnego klienta by dostosować się do jego ciągle zmieniających się oczekiwań, na różnych rynkach i w różnych obszarach.”

ŹRÓDŁOMastercard