Revolut dał możliwość inwestowania w obligacje, w ofercie znalazły polskie obligacje skarbowe

  • Klienci Revolut w krajach regionu EOG, w tym w Polsce, mogą już inwestować w obligacje korporacyjne i skarbowe, z regularną wypłatą odsetek (kuponowe), o stałym oprocentowaniu brutto do 5,5% w skali roku
  • Revolut Money Report: 31% badanych Polaków deklaruje, że ma niską tolerancję jeśli chodzi o ryzyko, co skłania ich do poszukiwania bezpieczniejszych metod inwestowania
  • Obligacje są czasem postrzegane jako dobry pierwszy krok w inwestowaniu, ze względu na ich stabilność, możliwość poszerzenia wiedzy i dywersyfikacji portfela
  • Revolut stale rozwija swoją ofertę inwestycyjną, umożliwiając handel ponad 3000 aktywami w aplikacji, w tym akcjami spółek z USA i UE, funduszami ETF, a obecnie także obligacjami
  • Na początku b.r. Revolut zlikwidowa też opłaty za przechowywanie aktywów (0,12% rocznej wartości rynkowej aktywów klienta) w przypadku wszystkich produktów finansowych oferowanych w aplikacji klientom z Wielkiej Brytanii i EOG


Revolut  dodał obligacje do swojej oferty inwestycyjnej w Polsce. Usługi inwestycyjne na terenie EOG świadczone są przez Revolut Securities Europe UAB (Revolut).

Dlaczego obligacje? Wiosną b.r. Revolut przeprowadził badanie opinii (na grupie 15 tys. respondentów z 15 krajów w Europie), gdzie 31% Polaków przyznało, że unika ryzyka i szuka jedynie bezpiecznych inwestycji. 19% zapytanych stara się dywersyfikować swój portfel inwestycyjny akceptując umiarkowane ryzyko. Tylko 7% Polaków jest skłonnych podjąć duże ryzyko, licząc na największy możliwy zysk z inwestycji.

Obligacje mogą być pierwszym wyborem dla osób, które mają dużą awersję do ryzyka. Ich atutem może być stabilność i możliwość dodatkowej dywersyfikacji portfela. Dobre ratingi kredytowe i ochrona przed inflacją dodatkowo podnoszą ich atrakcyjność dla inwestorów szukających stabilności i możliwie pewnych zwrotów z inwestycji.

Zarówno rządy, jak i firmy wykorzystują obligacje jako sposób na pozyskanie kapitału, oferując inwestorom szansę na skuteczne pożyczanie pieniędzy w zamian za okresowe wypłaty odsetek i spłatę kwoty nominalnej w terminie wykupu. Różne typy obligacji oferują różne profile ryzyka i zwrotu, dlatego należy je odpowiednio analizować. Zwroty z obligacji mogą też stanowić dobre zabezpieczenie na wypadek szerszego pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Revolut umożliwia dziś obrót obligacjami korporacyjnymi i rządowymi, w tym obligacjami polskimi (w najbliższych miesiącach lista będzie poszerzana). Minimalna kwota, by rozpocząć inwestowanie w obligacje to 100 $/€, przy stałej opłacie 0,25% za transakcję (min. 1 $/€). Mogą obowiązywać inne opłaty.

Obligacje to kolejny krok w ramach misji Revolut, której celem jest stworzenie wszechstronnej platformy inwestycyjnej obejmującej zróżnicowane klasy aktywów, oferującej ekspozycję na rynki EOG i przeznaczonej zarówno dla zaawansowanych, jak i początkujących inwestorów. Dzięki dostępowi do ponad 2800 spółek notowanych na giełdzie w USA i UE oraz ponad 500 funduszy indeksowych ETF (Exchange Traded Fund) klienci mogą śledzić wyniki swoich inwestycji na żywo z pomocą list obserwacyjnych, wykresów i depesz rynkowych – a wszystko to w aplikacji Revolut.

Na początku 2024 roku Revolut zlikwidował ponadto opłaty za przechowywanie aktywów (0,12% rocznej wartości rynkowej aktywów klienta) w przypadku wszystkich produktów finansowych oferowanych w aplikacji klientom z Wielkiej Brytanii i z krajów regionu EOG, odpowiednio przez Revolut Trading Ltd i Revolut Securities Europe UAB.

Kontynuujemy poszerzanie oferty inwestycyjnej w aplikacji Revolut o obligacje. Produkt może być dobrym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego, zabezpieczenie przed niepewnością i generowanie stałego dochodu. Dzięki potencjalnie wyższym zwrotom i korzyściom płynącym z dywersyfikacji, obligacje stanowią atrakcyjną alternatywę dla inwestorów pragnących budować majątek i chronić kapitał” – powiedział Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA).

Revolut wprowadził w swojej aplikacji kolejne możliwości inwestycyjne dla klientów z krajów regionu EOG: akcje spółek notowanych w USA i w Europie, fundusze indeksowe ETF, a teraz obligacje. Firma wprowadziła ponadto płatną subskrypcję Trading Pro, która oferuje m.in. dostęp do lepszych warunków cenowych (niższe prowizje i wyższe limity zleceń) i dodatkowe funkcje analityczne. Mniej doświadczonym inwestorom Revolut zaoferował usługę Robo-doradcy. To opcja dla osób, które mają ograniczone doświadczenie jeśli chodzi o inwestowanie lub nie mają go wcale, albo brakuje im czasu na analizy i aktywne inwestowanie.

Usługi inwestycyjne w krajach regionu EOG świadczone są przez Revolut Securities Europe UAB (“Revolut”), który jest firmą inwestycyjną autoryzowaną i regulowaną przez Bank Litwy. Tak jak w przypadku każdego typu produktów inwestycyjnych, istnieje ryzyko utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Cena aktywów może zarówno wzrosnąć, jak i spaść. Wyniki historyczne, podobnie jak rentowność obligacji wyrażona brutto, nie są wiarygodnym wskaźnikiem odnośnie przyszłych wyników. Revolut nie gwarantuje, że cele inwestycyjne klienta zostaną osiągnięte, ani że portfel inwestycyjny przyniesie zwrot z inwestycji. Można stracić całą wartość inwestycji, jeśli emitent obligacji nie wywiąże się ze zobowiązań. Na wartość inwestycji mogą mieć też wpływ bieżące kursy wymiany walut i ich zmiana w czasie. Informacje tu zawarte nie stanowią osobistej rekomendacji, porady inwestycyjnej ani oferty podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z warunkami usług inwestycyjnych, stroną z często zadawanymi pytaniami dotyczącymi opłat i opisem ryzyk.


Źródła:

*Badanie Revolut Travel Report zlecone firmie badawczej Dynata objęło 15000 osób w 15 krajach (Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Grecji, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Polsce, Litwie, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii), w tym 1000 respondentów w Polsce (15 marca 2024 r).


Wyniki (Polska, Europa):

(1) Jakie ryzyko podejmujesz w trakcie inwestowania? (jednokrotny wybór, Polska)

41% – Nie inwestuję

7% – Podejmuje duże ryzyko, liczę na największy możliwy zysk z inwestycji

19% – Dywersyfikuję mój portfel, akceptuję umiarkowane ryzyko w inwestycjach

31% – Unikam ryzyka, szukam tylko bezpiecznych inwestycji

2% – Nie wiem

(2) Jakie ryzyko podejmujesz w trakcie inwestowania? (jednokrotny wybór, Europa)

37% – Nie inwestuję

9% – Podejmuje duże ryzyko, liczę na największy możliwy zysk z inwestycji

21% – Dywersyfikuję mój portfel, akceptuję umiarkowane ryzyko w inwestycjach

29% – Unikam ryzyka, szukam tylko bezpiecznych inwestycji

4% – Nie wiem

ŹRÓDŁORevolut