Stabilny wzrost ING Banku Śląskiego w I kwartale 2023 roku

W I kwartale 2023 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 908,7 mln zł w porównaniu z 792,8 mln zł przed rokiem. Bank kontynuował stabilny rozwój działalności zwiększając liczbę klientów oraz wartość kredytów i depozytów. ING Bank Śląski utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 16,37%. Zwrot z kapitału (ROE), po korekcie o MCFH, wyniósł 10,7%.

– W pierwszym kwartale funkcjonowaliśmy w sytuacji zaburzeń oraz niepewności na rynku. To nie oznacza jednak, że realizowanie strategii wspierania klientów w podejmowaniu przez nich ważnych decyzji finansowych w jakikolwiek sposób jest słabsze lub mniej ważne. W moim przekonaniu w ciągu minionego kwartału bez wątpliwości realizowaliśmy założenia naszej misji, co widzimy we wzroście liczby klientów i w przeprowadzanych przez nich transakcjach – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

– W pierwszym kwartale 2023 roku zwiększyliśmy bazę klientów oraz główne wolumeny komercyjne. Osiągnęliśmy wzrost wartości kredytów do 158 mld zł, czyli o 5% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 12% osiągając poziom 190,3 mld zł. Zwiększyliśmy również liczbę klientów w bankowości detalicznej do 4,4 mln (wzrost o 63 tys. r/r), a w bankowości korporacyjnej do 543,2 tys. firm (wzrost o 30 tys. r/r) – dodał prezes ING Banku Śląskiego. 

– W minionych miesiącach obserwowaliśmy dalszy wzrost transakcji w kanałach cyfrowych. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w bankowości detalicznej zanotowaliśmy 9-proc przyrost przelewów w bankowości mobilnej. Z tego kanału dostępu do banku korzysta 1,8 mln klientów, czyli o 16% więcej niż przed rokiem. Na koniec marca udział przelewów zrealizowanych w bankowości mobilnej osiągnął poziom 53%. Jednocześnie zanotowaliśmy dalszy wzrost transakcji kartami debetowymi o 11% r/r oraz transakcji BLIK-iem o 31% r/r. Obserwujemy dalszy spadek liczby transakcji gotówkowych realizowanych poprzez kasy w oddziałach banku, który wyniósł 26%. W bankowości korporacyjnej liczba przelewów wzrosła o 5%, z czego 35-proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 12% wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 26% do 7,2 tys. przyrosła liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą. W pierwszym kwartale zaproponowaliśmy również klientom kolejne rozwiązanie cyfrowe ułatwiające kontakt z bankiem – możliwość spotkania wideo ze specjalistami hipotecznymi – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • dochody ogółem wzrosły o 7% do 2 460,2 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 8% do 1004,6 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 6% do 1 455,6 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 13% do 1 208,8 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 15% do 908,7 mln zł,
 • wskaźnik koszty/przychody (z podatkiem bankowym) wyniósł 47,3% w porównaniu z 47,0% w ub. r.,
 • łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,37% w porównaniu z 15,42% w ub.r.,
 • zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 10,7% w porównaniu z 16,5%
  w ub.r.

 Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • liczba klientów bankowości detalicznej 4 423 tys. (wzrost o 63 tys. r/r), w tym 2,1 mln klientów primary (wzrost o 96 tys. r/r),
 • liczba klientów bankowości korporacyjnej 543,2 tys. (wzrost o 30 tys. r/r), z czego 438 tys. to przedsiębiorcy (wzrost 10 tys. r/r), 101,5 tys. to średnie i duże firmy (wzrost o 20 tys. r/r), 3,4 tys. to klienci strategiczni (bez zmian),
 • wzrost wartości kredytów o 5% do 158,0 mld zł,
 • wzrost depozytów o 12% do 190,3 mld zł.
ŹRÓDŁOING Bank Śląski