Stan polskiej gospodarki – ocena liderów sektora finansowego podczas 24. Banking Forum & 20. Insurance Forum

25-26 października 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyło się 24. Banking Forum & 20. Insurance Forum. Wydarzenie zgromadziło prawie pół tysiąca uczestników, którzy wysłuchali wystąpień i debat z udziałem ekspertów sektora bankowego i ubezpieczeniowego w Polsce.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął między innymi nasz portal.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Współprzewodniczący Rady Programowej Banking Forum, Zbigniew Jagiełło, Andrzej Kopyrski oraz Współprzewodniczący Rady Programowej Insurance Forum Adam Malinowski i Artur Olech. Następnie prof. dr hab. Jerzy Hausner (Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP) wygłosił prezentację na temat sytuacji i perspektyw polskiej gospodarki.

Podczas debaty inauguracyjnej eksperci omówili stan polskiej gospodarki w obliczu wyzwań wojenno-inflacyjnych. Skomentowali m.in. stabilność europejskiego systemu finansowego, wpływ sytuacji geopolitycznej na sektor finansowy oraz bezpieczeństwo i rentowność sektora bankowego w obliczu wojny i inflacji.

Czy osłabienie złotego jest fundamentalne? Tak, moim zdaniem w tej chwili jest fundamentalne. Prawdopodobnie nie jest tak, że on szybko wróci do jakichś poziomów, które, nawet przy różnych dyskusjach    dot. wejścia Polski do strefy euro, oscylowały wokół 3,5-4 złote, wydaje mi się, że szanse na to, że my byśmy w  jakiejś perspektywie do tego wrócili są relatywnie niskie” – mówił Cezary Stypułkowski,  Prezes Zarządu, mBank.

Celem kolejnej dyskusji była ocena zdolności sektora bankowego i ubezpieczeniowego do finansowania gospodarki w latach 2023-2025. Prelegenci rozważali m.in. możliwości finansowania gospodarki przez banki, zmienność rynku finansowego i kapitałowego, udział sektora ubezpieczeniowego w zapewnieniu kapitału dla rozwoju firm oraz inwestycji, a także wyzwania banków w finansowaniu transformacji sektora energii. W ramach bloku poświęconego cyfrowej dojrzałości instytucji finansowych poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem danymi, podstawami funkcjonowania biznesu w wirtualnej rzeczywistości, wyzwaniami na drodze do transformacji cyfrowej oraz budowaniu cyfrowej relacji z klientem.

Pierwszy dzień Banking & Insurance Forum zakończony został wyjątkowym wydarzeniem – uroczystym Wieczorem Prezesów, w którym udział wzięli kluczowi przedstawiciele zarządów najważniejszych instytucji finansowych w Polsce.

Drugi dzień wydarzenia podzielony został na dwie ścieżki: bankową i ubezpieczeniową. Część bankowa skupiona została na rozwoju banków oraz strategiach technologicznych dla banków. Prelegenci przeanalizowali tematy dotyczące funkcjonowania banków jako firm technologicznych z licencją bankową, trendów technologicznych wpływających na strategię sektora, transformacji cyfrowej banków oraz rozwoju nowych technologii. Kolejny panel oparty został o kluczowe kwestie zapewniania cyberbezpieczeństwa banków. Dyskusja w tym zakresie poparta została praktycznymi przykładami rozwiązań wykorzystywanymi w instytucjach finansowych. Eksperci omówili również wątki dotyczące hiperpersonalizacji – wspieranie klientów w dobie wojny, inflacji i przyspieszonej transformacji cyfrowej, analizę danych i optymalizację ścieżki klienta, wykorzystanie natywnych kanałów komunikacji z klientem oraz ryzyka związane z hiperpersonalizacją.

W ramach ścieżki ubezpieczeniowej dyskusję rozpoczęto od omówienia wyzwań rynku ubezpieczeń m.in. oddziaływania czynników zewnętrznych na sytuację sektora oraz zmiany w popycie i podaży na ubezpieczenia, polityki cenowej rynku ubezpieczeń w kontekście inflacji, wpływu ryzyk kapitałowych na rynek ubezpieczeniowy oraz scenariuszy rozwoju sektora ubezpieczeń. Następnie eksperci skomentowali kwestie dotyczące świadomości emerytalnej w zarządzaniu ryzykiem starości. Nie zabrakło zagadnień związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej oraz procesem kształtowania nowego profilu pracownika w sektorze ubezpieczeń.

ŹRÓDŁOMMC POLSKA