Stanowisko FM Banku PBP SA w sprawie nowego inwestora

W dniu 30 kwietnia główny akcjonariusz FM Banku PBP SA, PL Holdings S.àr.l., spółka zależna funduszu private equity, zarządzanego przez Abris Capital Partners, realizując decyzję Komisji Nadzoru Finansowego, podpisała umowę z funduszem zarządzanym przez AnaCap Financial Partners LLP, europejskim funduszem typu private equity, specjalizującym się w inwestycjach w sektorze usług finansowych, której celem jest sprzedaż większościowego pakietu akcji w FM Banku PBP SA, po spełnieniu opisanych w umowie warunków (w tym, między innymi, uzyskaniu zgody KNF).

Zarząd banku przyjmuje tę decyzję z satysfakcją i zadowoleniem. Taki inwestor, jak AnaCap to dla naszego banku doskonały wybór – dowodzą tego dotychczasowe doświadczenia AnaCap, jak i lista jego obecnych i byłych spółek portfelowych. To idealny właściciel dla FM Banku PBP, natomiast FM Bank PBP to, z punktu widzenia AnaCap, wyjątkowo trafna decyzja inwestycyjna.

Fundusz AnaCap to instytucja posiadająca ogromne doświadczenie w inwestowaniu w nowopowstałe podmioty sektora finansowego, tzw. start-upy i mogąca pochwalić się wymiernymi sukcesami. Na przykład bank Aldermore, jedna ze spółek portfelowych AnaCap, to nie tylko ważny podmiot na brytyjskim rynku finansowym, ale jeden z prekursorów nowego trendu w tamtejszym sektorze bankowym. Mowa o coraz bardziej widocznej grupie tzw. challenger banks – nowatorskich instytucji finansowych skutecznie podważających dotychczasową dominację konserwatywnych grup bankowych i ich praktyk biznesowych. Podobny cel przyświeca FM Bankowi PBP, właścicielowi marek handlowych BIZ Bank i Bank SMART: naszą ambicją jest, aby – dzięki wprowadzaniu przełomowych innowacji oraz wspieraniu śmiałych przedsięwzięć biznesowych – rzucić wyzwanie dotychczasowym rozwiązaniom i zmienić oblicze współczesnej bankowości w taki sposób, aby najlepiej zaspokajać  zmieniające się potrzeby coraz bardziej wymagających klientów.

Decyzja AnaCap, aby zainwestować w FM Bank PBP, jest dowodem, że doceniony został nasz model biznesowy i zaplanowana na najbliższe lata ścieżka rozwoju. Jesteśmy przekonani, że taki inwestor, jak AnaCap, zapewni bankowi niezależność i zagwarantuje dalszy dynamiczny rozwój oraz zrealizowanie naszego celu strategicznego, aby w ciągu następnych kilku lat stać się średniej wielkości bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło: FM Bank PBP