Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w czerwcu 2024 r.

W czerwcu 2024 r. KIR przetworzył w systemie Elixir 177,85 mln transakcji o łącznej wartości 722,96 mld zł. W systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro, rozliczono 4,3 mln komunikatów o wartości 29,34 mld euro. Natomiast w systemie Express Elixir zrealizowano 44,95 mln przelewów natychmiastowych o wartości 21,65 mld zł.  

W systemie Elixir rozliczono łącznie 177,85 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 722,96 mld zł. W tym samym okresie w 2023 r. rozliczono 185 mln transakcji o łącznej wartości 707,98 mld zł. W ujęciu rocznym liczba transakcji spadła o 4 proc., a wartość wzrosła o 2 proc. Najwyższą w minionym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 10 czerwca – było to 17,3 mln transakcji o łącznej wartości 49,11 mld zł.

Łącznie w II kw. 2024 r. w systemie Elixir zrealizowano 557,94 mln transakcji o wartości 2,27 bln zł. W  porównaniu z II kw. 2023 r. liczba transakcji  została zrealizowana na zbliżonym poziomie, natomiast  wartość wzrosła o 8 proc.

W systemie Euro Elixir w czerwcu 2024 r. rozliczono 4,3 mln transakcji o wartości 29,34 mld euro. W  analogicznym miesiącu 2023 r. rozliczono 4,47 mln transakcji o łącznej wartości 30,64 mld euro. Rok do roku spadła liczba i wartość transakcji, odpowiednio o 3 proc. i 4 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 3 czerwca – system przetworzył 244,91 tys. transakcji o łącznej wartości 1,29 mld euro.

W ciągu II kw. 2024 r. w systemie Euro Elixir zrealizowano łącznie 13,73 mln transakcji o wartości 92,83 mld euro. Wobec analogicznego okresu 2023 r. liczba transakcji wzrosła o 5 proc., a wartość o 4 proc.

W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy użytkownikami systemu BLIK), w czerwcu br. zrealizowano 44,95 mln transakcji o wartości 21,65 mld zł. Dla porównania, w czerwcu 2023 r. rozliczono 30,81 mln transakcji o wartości 16,70 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w stosunku do czerwca 2023 r. wzrosła o 46 proc., a wartość o 30 proc. Najwyższą dzienną liczbę transakcji w raportowanym okresie odnotowano 10 czerwca – tego dnia przetworzono 2,17 mln przelewów natychmiastowych o wartości 1,52 mld zł.

W II kw. 2024 r. w systemie Express Elixir zrealizowano łącznie 131,18 mln transakcji o wartości 64,67 mld zł. W stosunku do II kw. 2023 r. liczba transakcji wzrosła o 49 proc., a wartość o 34 proc.

ŹRÓDŁOKIR