Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w styczniu 2023 r.

W styczniu 2023 r. w systemie Elixir rozliczono 180 mln transakcji obejmujących uznania (m.in. polecenia przelewu) oraz obciążenia (m.in. polecenia zapłaty) o wartości 663,22 mld zł. W tym samym okresie 2022 r. KIR przetworzył 167,29 mln komunikatów, których wartość wyniosła 567,74 mld zł. W  ujęciu rocznym liczba transakcji wzrosła o 8 proc., natomiast ich wartość wzrosła o 17 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę komunikatów w systemie Elixir przetworzono 9 stycznia – 16,55 mln transakcji o wartości 47,05 mld zł.

W systemie Euro Elixir w styczniu rozliczono 3,99 mln transakcji o wartości 27,45 mld euro. W styczniu 2022 r. zrealizowano 3,41 mln komunikatów, których wartość wyniosła 22,9 mld euro. Rok do roku liczba transakcji zwiększyła się o 17 proc., a wartość o 20 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych przez Euro Elixir komunikatów był 10 stycznia – system przetworzył wówczas 227,46 tys. transakcji o łącznej wartości 1,32 mld euro.

ŹRÓDŁOKIR