Ugody w mBanku: bez ryzyka kursowego i ze stałym oprocentowaniem 4,99 proc.

mBank proponuje korzystne ugody klientom spłacającym kredyty we franku szwajcarskim. Redukuje kapitał kredytu i proponuje stałe oprocentowanie o konkurencyjnej stawce, obecnie równej 4,99 proc. Sposób zawierania ugody jest sprawny i nie obciąża kredytobiorców wieloma formalnościami.
Po zamknięciu fazy pilotażu mBank rozpoczął oferowanie ugód frankowych. W ramach oferty przewalutuje dotychczasowy kredyt z franków szwajcarskich na złote, a jednocześnie zredukuje kapitał pozostający do spłaty. Warunki umorzenia będą ustalane indywidualnie i będą podlegać negocjacjom.
Przewalutowany kredyt będzie oprocentowany zmienną lub okresowo stałą stopę procentową. Bank proponuje stopę stałą w wariancie znacznie atrakcyjniejszym niż w standardowej nowej ofercie – obecnie wyniesie ona 4,99 proc.
Ugoda pozwoli klientowi definitywnie wyeliminować ryzyko kursowe oraz ryzyko stopy procentowej do 5 lat ( w przyszłości oprocentowanie może się zmieniać w zależności od warunków na rynku).
Kształt programu jest efektem doświadczeń z pilotażu. Testowano w nim różne rozwiązania ugodowe wśród klientów reprezentujących całą populację kredytobiorców. Pilotaż ugód pokazał, że klienci zainteresowani konwersją kredytu oczekiwali indywidualnego podejścia, co potwierdzili też w badaniach preferencji.
Kto i kiedy dostanie propozycję? Jak podpisać ugodę?
Bank planuje zaoferować ugodę wszystkim klientom spłacającym kredyty hipoteczne we frankach do połowy 2023 r.
Klienci powinni czekać na kontakt ze strony banku. Propozycja będzie przekazywana m.in. mailem. Dlatego warto zadbać o aktualność danych kontaktowych podanych do banku.
Priorytetem przy ustalaniu kolejności, w jakiej bank skontaktuje się z klientami, będzie sprawne i szybkie obsłużenie wszystkich osób.Szczegółowe warunki klienci będą ustalać telefonicznie z wyznaczonym doradcą banku. Ugodę podpiszą w wybranej placówce podczas jednej wizyty. Nie będzie konieczności zatwierdzenia ugody przed sądem polubownym.
ŹRÓDŁOmBank