Ugody w PKO Banku Polskim dla kolejnych klientów

  • Od 20 czerwca programem ugód objęte zostaną kredyty hipoteczne MIX zaciągnięte we frankach szwajcarskich.
  • Ponad 15,3 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie, a kolejna grupa wniosków czeka na rozpatrzenie.

Od 20 czerwca z programu ugód mogą skorzystać osoby spłacające kredyt hipoteczny MIX we frankach szwajcarskich. Kredyt ten pozwalał na sfinansowanie zakupu nieruchomości, jak również spłatę innych zobowiązań. Ponad 15,3 tys. mediacji zakończyło się pozytywnie, a klienci złożyli dotychczas ponad 27 tys. wniosków. Kolejna grupa wniosków oczekuje na mediacje. Bank systematycznie przedstawia to rozwiązanie także klientom pozostającym w sporze sądowym.

– Program ugód dla kredytobiorców frankowych trwa już prawie 9 miesięcy. Wnioski, które po tym okresie możemy wyciągnąć są jednoznaczne – to rozwiązanie było konieczne, cieszymy się, że jesteśmy pierwszym bankiem, który zaproponował tę możliwość klientom. Celem było przede wszystkim polubowne, wygodne i szybkie rozwiązanie spraw – w przeciwieństwie do kosztownej i długotrwałej drogi sądowej. Ugody pozwalają kredytobiorcom uwolnić się od ryzyka walutowego. Cały czas pracujemy nad poszerzeniem bazy klientów, którzy mogą skorzystać z rozwiązania. Od teraz osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny MIX oraz klienci, którzy chcą ponownie złożyć wniosek po rezygnacji z mediacji w przeszłości, również mogą starać się o ugodę. Trwają pracę, aby umożliwić ugodowe rozwiązanie spraw kolejnym grupom klientów, w tym kredytobiorcom, którzy swój kredyt hipoteczny zaciągnęli pierwotnie w złotych, a następnie go przewalutowali – podkreśla Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Zarządzania Ryzykiem.

Propozycja PKO Banku Polskiego zakłada konwersję waluty kredytu na PLN, tak jakby od początku był kredytem złotowym. Rozwiązanie jest proponowane klientom indywidualnym, których kredyt mieszkaniowy był udzielony we frankach szwajcarskich i którzy nadal ten kredyt spłacają. Od 20 czerwca z rozwiązania mogą skorzystać również klienci posiadający kredyty hipoteczne MIX w CHF oraz osoby, które składały już wniosek o mediację przed Sądem Polubownym przy KNF i ostatecznie zrezygnowały. Bank pracuje nad włączeniem do procesu również kredytów udzielonych w PLN, a następnie przewalutowanych na kredyt w CHF.
Proces jest bezkosztowy i przyjazny dla klienta. Koszty sądowe mediacji ponosi bank. Wszystko, w tym spotkania mediacyjne, odbywa się zdalnie, a kredytobiorcy w oddziale pojawiają się tylko w momencie podpisania ugody. Prawie 82 proc. kredytobiorców złożyło swoje wnioski o mediację poprzez serwis transakcyjny iPKO. Uzgodnienie i akceptacja warunków przez obie strony odbywa się najczęściej podczas jednego spotkania mediacyjnego, które trwa około godziny. Rozwiązanie przygotowane przez bank pozwala na zawarcie ugody w zdecydowanie krótszym czasie niż w przypadku rozstrzygnięć przed sądami powszechnymi. Proces ugodowy, od złożenia wniosku przez kredytobiorcę do podpisania ugody w oddziale, trwa średnio 58 dni – najkrótszy proces zakończył się w 14 dni.
Aby ograniczyć ryzyko stopy procentowej od początku uruchomienia programu ugód kredytobiorcy mogą skorzystać z oprocentowania przy stałej stopie procentowej przez 5 lat. W przypadku, gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy. Kredyt ze stałą stopą cieszy się coraz większą popularnością, a w procesie ugodowym tą opcję wybiera ponad 73 proc. klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłatę kredytu.
Więcej informacji na temat procesu ugód: https://www.pkobp.pl/ugoda-kredyt-walutowy/
ŹRÓDŁOPKO Bank Polski