Unikalne podejście do społecznej odpowiedzialności. Bank BNP Paribas inspiruje i motywuje pracowników do działania

Bank BNP Paribas już po raz 6. będzie strategicznym partnerem Szlachetnej Paczki. Jak co roku w działania zaangażują się pracownicy i pracowniczki banku, biorąc udział w największej akcji wolontariackiej wśród firm uczestniczących w tej inicjatywie. To tylko jedna z propozycji, którą Fundacja BNP Paribas, koordynująca wolontariat w banku, udostępnia pracownikom, mającym czas i chęci aby pomagać. Oferta projektów wolontariackich jest na tyle szeroka i różnorodna, że każdy może zaangażować się w sposób, który mu najbardziej odpowiada.

– Społeczna odpowiedzialność jest wpisana w strategię biznesową banku. Traktujemy ją holistycznie – ograniczamy negatywny wpływ własnej działalności, pomagamy w tym Klientom oferując zrównoważone produkty i usługi, a na poziomie indywidualnym – angażujemy się w działania pro-społeczne i pro-środowiskowe, często wspierając przy tym osoby z grup wrażliwych. W 2022 roku wolontariuszki i wolontariusze z banku oraz spółek i podmiotów zależnych Grupy BNP Paribas zaangażowali się ponad 4 600 razy, poświęcając aż 30 000 godzin na rzecz innych. Kluczem do sukcesu jest pozostawienie pracownikom wyboru w jaki sposób i w jakim zakresie chcą pomagać oraz zapewnienie im odpowiednich narzędzi. Bank im to ułatwia – oferując szeroką gamę możliwości i wspierając wartościowe inicjatywy oddolne. Osoby zatrudnione w banku mogą też skorzystać z 16 pełnopłatnych godzin urlopu na wolontariat. – mówi Joanna Gajda-Wróblewska, prezeska Zarządu Fundacji BNP Paribas i dyrektorka Biura Zaangażowania Społecznego Banku BNP Paribas.

Największą liczbę pracowników rokrocznie angażuje Szlachetna Paczka. Bank jest strategicznym partnerem inicjatywy Stowarzyszenia WIOSNA już od 6 lat. Łączne wsparcie finansowe dla programu sięgnęło już 5 mln złotych, jednak o wiele ważniejsze są działania i czas wolontariuszy. Dzięki współpracy w ramach wolontariatu pracowniczego z Paczką, w 2022 r. ponad 3 000 osób zaangażowało się w przygotowywanie pomocy dla rekordowej liczby ponad 200 rodzin. To największa tego typu współpraca w historii programu. Potwierdzeniem zaangażowania w program jest zaproszenie banku do udziału w kampanii informacyjnej „Co dobrego u ciebie w firmie“, w  której Szlachetna Paczka zachęca do wolontariatu pracowniczego. Bank BNP Paribas podany jest jako przykład skali i efektywności działania.

Przykładem akcji, która daje pracownikom wiele możliwości do działania jest „Konkurs na Projekty Wolontariackie”. Każdy może zidentyfikować wyzwania, przed którymi stają lokalne społeczności i zawnioskować o grant. Projekty, które przyczyniają się do wspierania lokalnych inicjatyw, zakładają długofalową współpracę z partnerami społecznymi i angażują wolontariuszy i wolontariuszki w działanie, mogą liczyć na wsparcie finansowe. W 2023 r. pracownicy i pracownice banku oraz spółek Grupy BNP Paribas zrealizują 54 projekty wolontariackie.

Bank ma również rozwiązania dla osób, które z różnych względów nie mogą poświęcić tyle czasu ile by chciały, ale mają wolę niesienia pomocy albo chcą pomagać na wielu płaszczyznach. W ramach programu „Wspieram cały rok”, od września 2017 roku każdy pracownik banku może zdecydować o comiesięcznym odpisie od pensji określonej przez siebie kwoty. Środki trafiają do dwóch organizacji, wskazanych przez pracowników w corocznym głosowaniu. Każdy darczyńca może przekazywać swoje wpłaty na oba cele (po 50%) lub wskazać jeden z nich. To proste i wygodne rozwiązanie, które zapewnia organizacjom stabilność jaką daje przewidywalne wsparcie. W 2023 r. wsparcie finansowe bank przekazuje Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i Stowarzyszeniu mali bracia Ubogich.

Jedną z inicjatyw podjętych przez Bank BNP Paribas w tym roku była aukcja części obrazów, które zdobiły jego centralę. Wśród wystawionych dzieł były między innymi prace Magdaleny Abakanowicz, Antoniego Fałata, Kazimierza Sichulskiego, Henryka Wańka czy Tomasza Musiała. Łączna kwota, jaką udało się pozyskać to blisko 116 tys. zł. Pieniądze trafią do dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, chroniącą dzieci przed przemocą i wykorzystaniem seksualnym oraz Fundacji Paleta, promującej twórczość młodych polskich artystów.

Od roku pracownicy i pracowniczki banku mogą korzystać z platformy wolontariatu, na której mogą zakładać swoje akcje, dołączać do inicjatyw innych, czy szukać inspiracji w bazie wiedzy.

Bank ułatwia pomaganie nie tylko swoim pracownikom, ale także Klientom. W okresie od 28 kwietnia do końca sierpnia mogli oni skorzystać z opcji „przelew charytatywny” w bankowości internetowej lub mobilnej GOonline i GOmobile. Wszystkie środki trafiły bezpośrednio na specjalne subkonto Fundacji Ocalenie, zostaną przeznaczone na wsparcie edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem uchodźczym. Łącznie udało się zebrać niemal 80 tys. zł.

ŹRÓDŁOBNP Paribas Bank Polska