UNIQA razem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

  • UNIQA rozwija projekt „Masz moc na hejt” dotyczący hejtu w Internecie
  • Od maja 2023 roku rozpoczyna współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę
  • Ubezpieczyciel kontynuuje działania edukacyjne skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

W ramach projektu „Masz moc na hejt” w maju tego roku UNIQA rozpoczęła współpracę z kolejnym partnerem – Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Złotówka z każdej sprzedanej polisy indywidualnego ubezpieczenia szkolnego zostanie przekazana na rzecz Fundacji. Ubezpieczyciel kontynuuje w ten sposób swoje zaangażowanie społeczne w ochronę najmłodszych, co wyraża także w sposobie myślenia o produkcie.

– UNIQA od lat pokazuje, że ubezpieczenie szkolne to coś więcej niż tylko ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku w szkole czy na zajęciach pozaszkolnych. Najpierw wprowadziliśmy możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na wypadek hejtu w Internecie, aby lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w świecie wirtualnym. Teraz przekażemy złotówkę z każdej sprzedanej polisy ubezpieczenia szkolnego na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aby nasze wsparcie trafiało do dzieci w kryzysie, doświadczających trudności i problemów, które szukają pomocy w 116 111 – telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży, prowadzonym przez FDDS – mówi Agnieszka Durst–Wilczyńska, dyrektorka Departamentu Zarządzania Marką, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego w UNIQA.

Współpraca z Fundacją to dla UNIQA możliwość zwiększenia swojego zaangażowania i rozszerzenia dotychczasowych działań edukacyjnych i profilaktycznych o wsparcie skierowane do dzieci, które już sytuacji kryzysowych, w tym hejtu w Internecie, doświadczyły. Tu z pomocą przychodzą konsultanci telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, którzy odbierają telefony przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. UNIQA będzie wspierać nieprzerwane działanie 116 111, aby każde dziecko szukające pomocy, taką pomoc otrzymało.

– Telefon zaufania 116 111 od 14 lat wspiera dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji lub potrzebują rozmowy o ważnych dla siebie sprawach. Nasze konsultantki i konsultanci odbierają telefony od dzieci, odpisują na wiadomości od nich, a kiedy jest to potrzebne – podejmują interwencje dla ratowania ich zdrowia i życia. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia, które otrzymujemy od swoich partnerów. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, bo sprawia ono, że dzieci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Razem dajemy dzieciom siłę

UNIQA od kliku lat angażuje się w działania komunikacyjne i edukacyjne związane z problemem cyberprzemocy. W ramach projektu „Masz moc na hejt” realizuje działania skierowane głównie do rodziców, aby jak najlepiej wspierać ich w trudnych chwilach, które przeżywają razem ze swoimi dziećmi. Od 2022 roku ubezpieczyciel współpracuje z Instytutem Lema i finansuje warsztaty dotyczące cyberprzemocy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 6000 osób.

– Dotychczas w projekcie „Masz moc na hejt” prowadziliśmy przede wszystkim działania edukacyjne i prewencyjne, mające zapobiegać hejtowi w Internecie wśród dzieci. I te działania kontynuujemy, bo jako ubezpieczyciel doskonale wiemy, jak ważna jest prewencja. Ale zdajemy sobie także sprawę ze skali tego zjawiska, z tego jak mocno dotyka ono dzieci i odbija się na ich psychice. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z kolejnym partnerem, który niesie realną pomoc. Wierzymy, że razem damy dzieciom siłę, by przezwyciężyły trudności, z którymi się borykają – mówi Karolina Rosińska, liderka projektu „Masz moc na hejt” w UNIQA.

Ubezpieczenie szkolne UNIQA wspierające Fundację umożliwia rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek hejtu w Internecie. Jeżeli osoba ubezpieczona zostanie w Internecie pomówiona, znieważona lub bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat jej życia prywatnego, będzie mogła skorzystać z pomocy prawnej, mającej na celu ochronę jej interesów. Dodatkowo istnieje możliwość zorganizowania i opłacenia specjalisty IT, który podejmie działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji, a także zorganizowania i pokrycia kosztów konsultacji z psychologiem w formie 10 wizyt stacjonarnych oraz telekonsultacji. Polisę można kupić u agentów, multiagentów oraz na stronie uniqa.pl.

ŹRÓDŁOUNIQA Polska