WOLONTARIUSZE BANKU BGŻ BNP PARIBAS ZAANGAŻOWANI W PROJEKT BAKCYL

W bieżącej edycji projektu BAKCYL łącznie odbyło się 311 lekcji. Wolontariusze Banku BGŻ BNP Paribas przeprowadzili aż 56 lekcji, w których uczestniczyło ponad 1380 osób. Natomiast od początku projektu BAKCYL wolontariusze Banku BGZ BNP Paribas przeprowadzili 107 lekcji, dla średnio 2650 uczestników.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest Warszawski Instytut Bankowości, partnerem Związek Banków Polskich. Honorowy patronat objął Narodowy Bank Polski. W projekcie aktualnie uczestniczą: Bank Gospodarstwa Krajowego wraz z Fundacją BGK, Bank BGŻ BNP Paribas wraz z Fundacją BGŻ BNP Paribas, Bank Millennium, Bank Zachodni WBK, Deutsche Bank Polska, Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, ING Bank Śląski, Raiffeisen Polbank, Societe Generale oraz Bank Spółdzielczy w Płońsku, ESBANK Bank Spółdzielczy, Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach, Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Warszawski Bank Spółdzielczy. Do projektu przystępują kolejne banki. BAKCYL zyskuje też coraz liczniejsze wsparcie innych firm i instytucji, związanych z sektorem bankowym. Patronat honorowy nad projektem objęły także instytucje oświatowe: Minister Edukacji Narodowej oraz kuratorzy oświaty w województwach, w których w tym roku są realizowane lekcje: Mazowiecki Kurator Oświaty, Śląski Kurator Oświaty, Łódzki Kurator Oświaty i Małopolski Kurator Oświaty.

Bank BGŻ przystąpił do projektu BAKCYL w roku 2013, a BNP Paribas Bank Polska w 2014.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas