Wyniki finansowe ING Banku Śląskiego po I półroczu 2015 roku

W I półroczu 2015 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 606 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Bank zanotował wzrost podstawowych wielkości komercyjnych – wartości depozytów o 15%, a kredytów o 20%. W ciągu pierwszego półrocza liczba nowych klientów wzrosła o 232 tys.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I półrocze 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • przychody ogółem wzrosły o 6% do 1 887,4 mln zł,
 • koszty ogółem wzrosły o 5% do 997,9 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 4% do 740,9 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 13% i wyniósł 605,6 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11,2%,
 • wskaźnik koszty/przychody wyniósł 52,9%,
 • łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 13,7%.

– W pierwszym półroczu ING Bank Śląski zanotował przyrost depozytów o 10,8 mld zł, tj. o 15% do 80,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. oraz wzrost wartości portfela kredytów o 20% do 66,4 mld zł. W obu przypadkach rozwijaliśmy się ponad dwa razy szybciej niż rynek umacniając na nim naszą pozycję. W ciągu pierwszego półrocza pozyskaliśmy 232 tys. nowych klientów. W pierwszym półroczu bank wypracował zysk netto na poziomie 606 mln zł, co oznacza wzrost o 13% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. – powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

– Wyniki osiągnięte przez bank są rezultatem realizacji naszej długoterminowej strategii, zgodnie z którą chcemy oferować klientom innowacyjne, łatwo dostępne, proste w użyciu i nowoczesne rozwiązania. Te założenia były powodem decyzji o budowie nowego systemu bankowości internetowej i mobilnej Moje ING, który planujemy udostępnić szerokiej grupie klientów pod koniec tego roku. Teraz trwa jego pilotaż, w którym uczestniczą nasi pracownicy oraz klienci. W segmencie klientów korporacyjnych również stawiamy na innowacyjność – zaoferowaliśmy nową wersję bankowości mobilnej dla firm. Jako pierwszy bank w Polsce, udostępniliśmy aplikację na Apple Watch. Wprowadzone innowacje dla klientów korporacyjnych stanowią ważny etap budowy nowego systemu bankowości internetowej dla firm – dodała Małgorzata Kołakowska.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I półroczu 2015 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

 • wzrost wartości depozytów o 15% do 80,2 mld zł,
 • wzrost wartości kredytów o 20% do 66,4 mld zł,
 • wzrost liczby klientów o 280 tys. do 3,9 mln (232 tys. nowych klientów detalicznych pozyskanych w I półroczu),
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 248 tys. do 2 682 tys.
 • wzrost liczby pobrań aplikacji bankowości mobilnej do 1 mln w porównaniu z 575 tys. przed rokiem.

źródo: ING Bank Śląski