Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu 2016 roku.

Lipiec był kolejnym miesiącem dużej popularności obligacji oszczędnościowych. Nabywcy indywidualni zakupili papiery o łącznej wartości 407 mln zł. Jest to drugi najlepszy wynik w tym roku.

W lipcu 2016 roku trwała sprzedaż obligacji DOS0718 (2-letnich), TOZ0719 (3-letnich), COI0720 (4-letnich) oraz EDO0726 (10-letnich). W tym czasie nabywcy indywidualni zakupili papiery o wartości nominalnej 407 mln zł.

W lipcu 2016 roku sprzedano obligacje:

  • 2-letnie (DOS0718) – 339,8 mln zł,
  • 3-letnie (TOZ0719) – 11,5 mln zł,
  • 4-letnie (COI0720) – 37,3 mln zł,
  • 10-letnie (EDO0726) – 18,6 mln zł.

Największym zainteresowaniem nabywców cieszyły się obligacje o najkrótszym okresie oszczędzania 2-letnie (83% udział w strukturze sprzedaży). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 4-letnie (9%), 10-letnie (5%) oraz 3-letnie (3%).

Lipiec był miesiącem dużej popularności obligacji oszczędnościowych. Sprzedaż na poziomie 407 mln zł to drugi najlepszy wynik w tym roku i o 90% wyższy od analogicznego okresu ubiegłego roku kiedy nabywców znalazły obligacje o wartości 214 mln zł. Tak wysokiej sprzedaży w pierwszym miesiącu wakacji nie notowaliśmy od 2008 r. – komentuje Piotr Nowak, wiceminister finansów.

 

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w sierpniu 2016 roku

Typ obligacji  

Szczegóły oferty

Cena sprzedaży
DOS0818

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł;

99,90 zł przy zamianie

TOZ0819

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,10%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. 100 zł;

99,90 zł przy zamianie

COI0820

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. 100 zł;

99,90 zł przy zamianie

EDO0826

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100 zł;

99,90 zł przy zamianie

  • półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.
  • stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.
ŹRÓDŁOMinisterstwo Finansów