Zmiana w promocji Konta Mega Oszczędnościowego

Regulamin Promocji „Konto Mega Oszczędnościowe – 28. edycja” przestaje obowiązywać 9 listopada 2022 roku – skracamy czas promocji.

10 listopada 2022 roku wprowadzamy 29. edycję promocji Konta Mega Oszczędnościowego z jeszcze wyższym oprocentowaniem!
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie Promocji „Konto Mega Oszczędnościowe – 29. edycja” dostępnym w dniu uruchomienia nowej edycji promocji w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.
ŹRÓDŁOAlior Bank