Zmiany w zarządzie ING Lease

Rada Nadzorcza ING Lease (Polska) Sp. z o.o. podjęła uchwałę o nominacji Mariusza Czerbniaka z dniem 1 września na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki odpowiedzialnego za obszar Operacji i Finansów.

Mariusz Czerbniak jest związany z ING Lease od 15 lat. W latach 2007-2013 pełnił szereg funkcji menadżerskich w obszarach obsługi operacyjnej leasingu oraz księgowości produktowej w Departamencie Operacji. W 2013 roku objął stanowisko Menadżera Wydziału Obsługi Klienta i Portfela. Następnie, w latach 2014-2017 pełnił funkcję Menadżera ds. Informacji Zarządczej i Raportowania w Pionie Finansów, a następnie Menadżera Zespołu Controllingu – Kontrolera Finansowego. W 2018 roku awansował na stanowisko Dyrektora Departamentu Finansów.

ŹRÓDŁOING Lease