Znakomite wyniki operacyjne mBanku w niestabilnym otoczeniu

Dochody ogółem Grupy mBanku w ciągu jednego kwartału po raz pierwszy przekroczyły 2 mld zł. Zysk netto w I kwartale 2022 to ponad 512 mln zł.

Pomimo wzrostu kosztów o 27 proc., wskaźnik efektywności (koszty do dochodów) wyniósł 38,7 proc. Dzięki wzrostowi stóp procentowych wynik odsetkowy zwiększył się o 58,3%. Znacząco poprawił się również wynik prowizyjny (+27,8%).
1.jpg
W marcu mBank i PGGM zawarły transakcję transferu ryzyka na portfelu banku obejmującym kredyty korporacyjne oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw o łącznej wartości 9 mld zł. Jest to pierwsza transakcja zrealizowana w ramach współpracy pomiędzy polskim bankiem a holenderskim funduszem emerytalnym PGGM oraz pierwsza transakcja sekurytyzacyjna mBanku.
2.jpg
Bank wprowadził również nowości w aplikacji mobilnej dla klientów detalicznych: menedżera finansów i odświeżony sposób nawigacji. Zapowiedział również kolejne zmiany, które będą wprowadzane sukcesywnie.
3.jpg
mBank, jako pierwszy bank w Polsce, przystąpił do organizacji Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Dzięki tej współpracy wyznaczy, zgodnie z najlepszymi standardami, ślad węglowy swojego portfela kredytowego. Decyzja jest niezbędnym krokiem w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku.
5.jpg
Znacząca poprawa przychodów przy kontroli kosztów przełożyła się na 15 proc. zwrot na kapitale.
4.jpg
ŹRÓDŁOmBank