Asseco Data Systems stworzyło uniwersalny standard dla mobilnego e-podpisu, który może być stosowany na całym świecie

Asseco Data Systems jest jedyną polską firmą zaproszoną przez Adobe do powołanego w 2016 r. Cloud Signature Consortium. Przez ostatnie miesiące, 12 firm technologicznych pracowało nad narzędziami, które pozwolą w praktyce stosować wymogi unijnego rozporządzenia eIDAS oraz rozwijać innowacyjne usługi zaufania na całym świecie.

Od momentu wejścia w życie unijnego rozporządzenia eIDAS (1 lipca 2016 r.) e-podpis stał się narzędziem transgranicznym. Głównym celem nowych przepisów było stworzenie uniwersalnych ram prawnych, które pozwolą na funkcjonowanie jednolitego, europejskiego rynku cyfrowego. Rozporządzenie wprowadziło pojęcie jednego, ważnego w całej UE podpisu elektronicznego, ale jest neutralne technologicznie, co umożliwia stosowanie różnych rozwiązań.

Konsorcjum technologiczne powołane przez Adobe stanęło przed wyzwaniem stworzenia otwartych standardów dla mobilnych podpisów elektronicznych (e-podpis), które będą zgodne z wymogami rozporządzenia eIDAS. Ze względu na swoją uniwersalność, wypracowane rozwiązania mogą być stosowane globalnie.

Popyt na bezpieczne i skuteczne rozwiązania technologiczne rośnie na wszystkich zagranicznych rynkach, również poza Unią Europejską. Dodatkowo, standardy wypracowane przez wiodące firmy technologiczne mogą też z powodzeniem wspierać cyfryzację usług publicznych – mówi Andrzej Dopierała, Prezes Zarządu Asseco Data Systems. Innowacyjne usługi zaufania oparte na technologiach zdalnych i chmurowych to dla nas – lidera i prekursora podpisu elektronicznego w Polsce – naturalny kierunek rozwoju – dodaje.

Mobilny podpis elektroniczny w praktyce daje możliwość podpisywania i nadawania mocy prawnej wszelkim e-dokumentom kilkoma dotknięciami ekranu, bez potrzeby podłączania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń w postaci kart i czytników. Gotowy produkt oparty na chmurze pojawi się na polskim rynku w ciągu kilkunastu tygodni.

Co daje mobilny (zdalny) podpis elektroniczny
Dotychczas korzystanie z podpisu elektronicznego wymagało użycia komputera, a także dodatkowego fizycznego urządzenia w postaci tokena lub czytnika i karty. W praktyce stosowanie
e-podpisu poprzez urządzenia mobilne takiej jak smartfon, czy tablet było niemożliwe.
Dzięki innowacji w postaci mobilnego e-podpisu, e-dokumenty będzie można podpisywać
w dowolnym miejscu, korzystając z dowolnego urządzenia, niezależnie od jego systemu operacyjnego.

ŹRÓDŁOAsseco Data Systems SA