5 powodów, dla których warto mieć długoterminowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Zbliża się okres wakacyjnych wojaży. Pomimo rosnącej popularności zagranicznych wycieczek, bardzo dużo Polaków będzie spędzało wakacje również w Polsce. Okres letni to także czas wielu festiwali, koncertów i innych wydarzeń promujących lokalną turystykę oraz zachęcających Polaków do krajowych podróży i korzystania z wielu atrakcji. Wzmożona aktywność sprzyja niestety wypadkom i urazom, dlatego warto rozważyć zakup ubezpieczenia NNW.  

Co to jest nieszczęśliwy wypadek?

Choć w potocznym rozumieniu każde zdarzenie niosące ze sobą konsekwencje zdrowotne jest nieszczęśliwym wypadkiem, to ubezpieczyciele stosują określoną definicję tego pojęcia, zawsze jasno przedstawioną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej nieszczęśliwy wypadek jest opisany jako zdarzenie niezależne od woli, gwałtowne i nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezwiązane z jakimkolwiek istniejącym stanem chorobowym i które miało miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W świetle takiej definicji ubezpieczyciel ma prawo odmówić pomocy i wypłaty świadczenia w sytuacji, gdy do trwałego uszczerbku na zdrowiu doszło np. z powodu omdlenia lub zawału – są to bowiem konsekwencje stanu chorobowego ubezpieczonego, a nie konsekwencje nieszczęśliwego wypadku. Jeśli już jednak dojdzie do zdarzenia określonego w definicjach OWU jako nieszczęśliwego wypadku, ubezpieczeni posiadający dobrowolną polisę NNW mogą liczyć na wypłatę świadczenia. Wysokość tego świadczenia określona jest również w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a obliczana jest procentowym udziałem uszczerbku na zdrowiu powstałym na skutek nieszczęśliwego wypadku. Podstawowy zakres ubezpieczenia, charakteryzujący się również niezbyt wysokimi sumami ubezpieczenia, jest możliwy do nabycia w biurach podróży lub w agencjach ubezpieczeniowych już w cenie około 10 zł za 3 dni ochrony. Jednak wybierając ubezpieczenie o niskich sumach i podstawowym zakresie świadczeń, warto się przygotować na fakt, że wysokość świadczenia w razie nieszczęśliwego wypadku nie będzie zadowalająca.

A jak zadbać o swój komfort w razie nieprzewidzianej sytuacji? Warto rozważyć zakup długoterminowej polisy NNW, która niesie ze sobą szereg korzyści.

  1. Szeroki zakres świadczeń

Polisy NNW zawierane na dłuższy okres oferują z reguły dużo szerszy zakres ochrony oraz dużo wyższe wartości świadczeń. Chronią klienta począwszy od zdarzeń, takich jak pobyt w szpitalu, złamania i oparzenia, po poważniejsze skutki nieszczęśliwych wypadków: trwałe inwalidztwo, operacje, czy nawet śmierć. Ponadto, polisy te mogą zapewniać również dodatkowe usługi i świadczenia.

Na rynku dostępne są polisy, które w razie inwalidztwa, a tym samym utrudnienia lub wręcz utraty możliwości zarobkowania, oferują wypłatę comiesięcznego świadczenia, tzw. renty i to przez okres nawet 10 lat – mówi Bożena Trzaska, Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w MetLife.

Polisy NNW zawierane na dłuższy czas zapewniają dodatkowo kompleksową pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku.  Oznacza to między innymi oddanie do dyspozycji ubezpieczonych całodobowego centrum pomocy i organizację przez konsultantów badań medycznych, konsultacji lekarskich, procesów rehabilitacyjnych i wielu innych usług.

Usługi assistance, przeważnie realizowane przez współpracujące z towarzystwem firmy assistance, to rozwiązanie, które zdejmuje z ubezpieczonego ciężar samodzielnych poszukiwań lekarza specjalisty, placówki medycznej, transportu itp. W ramach tych usług, ubezpieczeni mogą liczyć na zakup i dostarczenie leków, czy sprzętu rehabilitacyjnego, a także organizację rehabilitacji oraz zabiegów i badań ambulatoryjnych, w tym rezonansu oraz tomografii komputerowej. Dzięki tym usługom, rolą ubezpieczyciela jest nie tylko wypłata odszkodowania, ale przede wszystkim realna pomoc w wyjątkowej dla klienta sytuacji – dodaje Bożena Trzaska.

Warto też sprawdzić, czy polisa NNW chroni wypadki jedynie na terytorium Polski. Przeważnie te długoterminowe polisy NNW mają zniesione ograniczenia terytorialne i oferują ochronę bez względu na miejsce zdarzenia ubezpieczeniowego.

  1. Rosnąca suma ubezpieczenia

Długoterminowe polisy NNW to korzyść zarówno dla ubezpieczonego, jak i towarzystwa ubezpieczeń, które z kolei potrafi docenić lojalność klienta i może zaoferować mu dodatkowe benefity. Na rynku dostępne są produkty ubezpieczeniowe, których wartość rośnie wraz z czasem od ich zakupu.

W niektórych ofertach, klienci otrzymują np. 10% wzrost sumy ubezpieczenia z każdym kolejnym rokiem. Przy czym warto podkreślić, że składka najczęściej pozostaje niezmienna. Z jednej strony towarzystwa ubezpieczeń zachęcają tym klientów do korzystania z ich oferty i jest to element lojalnościowy, jednak tak naprawdę beneficjentem tego rozwiązania jest sam ubezpieczony, który w razie nieszczęśliwego wypadku ma szansę otrzymać wyższe świadczenie – dodaje Rafał Piotrowski, Dyrektor Działu Rozwoju i Marketingu Produktów w MetLife.

Wraz z czasem trwania umowy pomiędzy ubezpieczonym a towarzystwem ubezpieczeń, rośnie również zaufanie, które również skutkuje korzyściami dla obu stron.

  1. Dobra współpraca z towarzystwem ubezpieczeń

Historia, jaką klient posiada z towarzystwem ubezpieczeń, ma ogromne znaczenie. Niektóre towarzystwa na jej podstawie obliczają składkę, biorąc pod uwagę tzw. szkodowość klienta. Zaufanie do klienta i historia współpracy wpływa również na proces obsługi roszczeń i zawierania kolejnych polis ubezpieczeniowych. Czasem zwalnia się „zaufanego klienta” z konieczności dostarczenia dokumentacji medycznej, czy przeprowadzenia badań, co wpływa na szybkość rozpatrzenia wniosku i wypłatę świadczenia lub zakup ubezpieczenia. Również długoletnia historia z ubezpieczycielem pozytywnie wpływa na określenie wysokości składki w innych polisach z oferty danego towarzystwa (np. ubezpieczenia na życie, OC, majątkowego etc.), czy objęcie dodatkową ochroną ubezpieczeniową bliskich.

  1. Możliwość rozszerzenie ochrony na bliskich

Dobrze jest, gdy polisa NNW jest tzw. polisą rodzinną i obejmuje ochroną wszystkich członków. Jeszcze lepiej, gdy składka nie jest pomnażana przez liczbę ubezpieczonych.

W dobrych polisach NNW dostępnych na rynku, ubezpieczający może objąć ochroną małżonka lub partnera/partnerkę oraz pozostające na ich utrzymaniu dzieci bez konieczności podnoszenia składki ubezpieczeniowej. To taki pakiet rodzinny, w którym składka jest stała bez względu na ilość osób objętych ochroną – mówi Bożena Trzaska z MetLife .

Towarzystwa ubezpieczeń obejmują automatycznie ochroną również nowych członków rodziny – nowonarodzone dzieci lub przysposobionych podopiecznych. Wystarczy zgłosić fakt pojawienia się nowego członka rodziny do towarzystwa ubezpieczeń. Co ważniejsze zakres ochrony przeważnie jest identyczny dla każdego dziecka objętego ubezpieczeniem.

  1. Automatyczne przedłużenie ochrony

Dobre towarzystwo ubezpieczeń myśli za klienta i dba, aby klien
t był nieprzerwanie chroniony. A to oznacza, że klient nie musi pamiętać o tym, kiedy zawarł polisę i kiedy kończy się jej ochrona oraz samodzielnie ją przedłużać. Obecnie dostępność wielu sposobów kontaktu z klientem (telefon, sms, mail, system do zarządzania polisami itp.) pozwala tak zarządzić kontaktem z ubezpieczającym, by ułatwić mu proces zakupu polisy i zachęcić do dokonania jedynej czynności – opłacenia składki, najlepiej obniżonej za lojalność i dobrą współpracę.

źródło: MetLife