5 rzeczy, których nie wiedziałeś o ubezpieczeniach na życie

Choć większość z nas je ma lub przynajmniej zetknęła się już kiedyś z ubezpieczeniami na życie, to jednak w tego typu polisach sporo jest elementów, które mogą zaskakiwać.

Ubezpieczenie na życie w wieku 70 lat

Wiele usług finansowych jest niedostępnych dla osób starszych, np. trudno będzie 60-latkowi otrzymać kredyt na mieszkanie (choć trudno nazwać go „starszą osobą” w takim wieku). W ubezpieczeniach na życie jest inaczej. Na rynku są polisy, które ochronę i gwarancję wypłaty świadczenia np. w razie poważnego zachorowania dają nawet jeśli ubezpieczyć chce się 65-latek.

– Są polisy na życie, które może zawrzeć osoba poniżej 70 lat, czyli mająca np. 65. Oczywiście inaczej skalkulowana jest składka u seniora, a inaczej u dwudziestolatka, ale sam fakt możliwości otrzymania ochrony wydaje się być pewną wartością  – mówi Piotr Maciągowski, Prezes Zarządu Idea Partners Group S.A.

Ubezpieczenie, w którym wypłatę otrzymuje dziecko

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe w polisach życiowych uwzględniających ochronę dzieci, do tego typu produktu mają dodatkowe opcje, jak zabezpieczenie dziecka od sytuacji, gdy rodzic dozna trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub gdy skutkiem wypadku będzie śmierć rodzica. W takiej sytuacji syn lub córka otrzymuje po rodzicu rentę w wysokości, np. 1000 zł miesięcznie płaconą dziecku przez 10 lat.

Nie możesz pracować? Ubezpieczyciel zapłaci składki

Ubezpieczenie na życie może pokrywać skłądkę, kiedy dalsza praca zarobkowa jest ograniczona lub niemożliwa. Jak to możliwe?

Piotr Maciągowski podaje przykład: – Pani Karolina w wieku 38 lat zawarła umowę ubezpieczenia na okres 25 lat z sumą ubezpieczenia na kwotę 200 000zł. Kilka lat później w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznała złamania kości udowej, co skutkowało częściowym inwalidztwem oraz ograniczoną możliwością pracy zarobkowej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia oraz po dostarczeniu dokumentacji medycznej, a także zaświadczenia lekarskiego o okresie niezdolności do pracy, towarzystwo ubezpieczeniowe przejęło opłacanie składek za ryzyko częściowego inwalidztwa wskutek NW do momentu odzyskania przez Panią Karolinę zdolności do pracy zarobkowej.

Jest karencja, ale jest też ochrona tymczasowa

W przypadku ubezpieczeń na życie wymagane są ankiety medyczne, a czasem specjalne badania weryfikujące stan zdrowia. Taka procedura przedłuża karencję, czyli okres pomiędzy podpisaniem umowy, a rozpoczęciem okresu ochrony. Ten okres może wynosić nawet 90 dni. Ubezpieczyciele stosują tzw. ochronę tymczasową. Nie jest to docelowe, pełne zabezpieczenie, ale daje ochronę (na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku) obowiązującą od następnego dnia po podpisaniu wniosku i opłaceniu składki, na czas weryfikacji stanu zdrowia i wejścia w życie właściwej ochrony.

Za świadczenie z ubezpieczenia na życie nie płaci się podatku

W przypadku śmierci ubezpieczonego i wypłaty odszkodowania wskazanym przez niego najbliższym nie jest pobierany podatek. Takie świadczenia – podobnie jak spadki i darowizny – ustawowo nie są opodatkowane. Warunkowanie wypłaty środków zapłaceniem podatku bywa sporym utrudnieniem np. w przypadku osób, które wygrały nagrodę w teleturnieju czy loterii.

źródło: Idea Partners Group