Bezpieczne dzieci z Nationale-Nederlanden

Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Już za kilka tygodni dzieci ponownie siądą w szkolnych ławkach. Aby dbać o ich bezpieczeństwo Nationale-Nederlanden przygotowało specjalną ofertę dla osób objętych ubezpieczeniem grupowym w miejscu pracy. Polisa „Razem dla siebie” zapewnia ochronę w razie uszczerbku na zdrowiu dziecka ubezpieczonego pracownika. Wyróżnikiem nowej polisy jest odrębna kwota ubezpieczenia na każde dziecko w rodzinie, począwszy od jego urodzenia aż do ukończenia 18 roku życia.

 – Według danych Ministerstwa Edukacji w roku szkolnym 2015/2016 doszło do ponad 65 tys. nieszczęśliwych wypadków w szkołach i przedszkolach. Jako rodzice robimy wszystko by zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, ale nie da się ustrzec ich przed wszystkimi złymi wydarzeniami. Ważne jednak, by zminimalizować ich negatywne skutki – mówi Michał Jakubowski, Dyrektor ds. Klientów Korporacyjnych w Nationale-Nederlanden. – Stąd nasza nowa polisa „Razem dla Siebie”, którą pracodawcy, wspierając pracowników w różnych rolach życiowych, mogą im zaproponować w ramach ubezpieczenia grupowego. Polisa ta jest alternatywą lub uzupełnieniem dla ubezpieczeń NNW zawieranych przez rodziców w szkołach i przedszkolach. Zawiera bowiem opcję ochrony dzieci przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, skręceń, odmrożeń, zwichnięć czy złamań w dużo szerszym zakresie niż jest to standardem w szkolnych ubezpieczeniach – dodaje.

Objęty ubezpieczeniem grupowym Nationale-Nederlanden pracownik może ubezpieczyć wszystkie dzieci w cenie jednej składki. Co ważne jednak każde dziecko będzie posiadać swoją sumę ubezpieczenia. W praktyce oznacza to tyle, że jeżeli jedno dziecko będzie miało wypłacone świadczenie z tytułu jakiegoś zdarzenia, to nie ucierpi na tym suma ubezpieczenia drugiego lub kolejnego objętego ubezpieczeniem dziecka.

Wyróżnikiem oferty Nationale-Nederlanden jest to, że świadczenie zostanie wypłacone za sam fakt zdarzenia na podstawie dokumentacji medycznej, a nie jak to zwykle bywa po zakończeniu leczenia i orzeczeniu komisji lekarskiej, która określa, czy zdarzenie pozostawiło trwały uszczerbek na zdrowiu. Polisa „Razem dla Siebie” obejmuje również skręcenia, których większość tego typu ofert nie uwzględnia.

Wejście w życie nowej umowy dodatkowej to również okazja do zmian w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, które wprowadza uproszczoną likwidację szkód. – Zmiany dotyczą m.in. włączenia do zakresu ubezpieczenia tzw. wad wrodzonych. Do 24 miesięcy przed początkiem obowiązania polisy skróciliśmy okres, w którym nie odpowiadamy za zdarzenie, spowodowane lub będące następstwem choroby zdiagnozowanej lub leczonej w tym czasie – tłumaczy Michał Jakubowski.

Nationale-Nederlanden jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku. Oferuje różnorodne produkty zabezpieczające przyszłość finansową ponad pół miliona klientów. Działa w Polsce od 1994 roku. Od 1998 roku w ramach grupy funkcjonuje także Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne zarządzające największym pod względem aktywów Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce.

ŹRÓDŁONationale-Nederlanden