Dalsza poprawa rentowności UNIQA w Polsce w I kwartale 2015 r.

  • Zysk brutto spółek UNIQA w Polsce był o 125 proc. wyższy i wyniósł 16,3 mln zł
  • Przypis składki zmniejszył się w ubezpieczeniach majątkowych o 4,6 proc. (295,4 mln zł), a wzrósł w produktach życiowych ze składką regularną o 28,8 proc. (30,6 mln zł)
  • UNIQA Polska koncentruje się na utrzymaniu wzrostu w liniach produktowych gwarantujących rentowność

 W pierwszych trzech miesiącach 2015 r., UNIQA w Polsce pomimo spadku sprzedaży poprawiła wynik finansowy. Zysk brutto spółek wyniósł 16,3 mln zł (I-III 2014: 7,2 mln zł). Z kolei wynik netto sięgnął 11,0 mln zł (I-III 2014: 5,4 mln zł). Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 337 mln zł (spadek o 8 proc., I-III 2014: 368,2 mln zł). Spadła w ubezpieczeniach majątkowych, a wzrosła w ubezpieczeniach życiowych ze składką regularną.

UNIQA TU

Spółka majątkowa zamknęła pierwszy kwartał 2015 r. zyskiem brutto na poziomie 15,6 mln zł, czyli ponad dwukrotnie wyższym w porównaniu z 7,2 mln zł osiągniętymi rok wcześniej. Z kolei wynik netto wyniósł 12,3 mln zł (I-III 2014: 5,4 mln zł).

Rok 2014 był najlepszym rokiem w naszej historii, jeśli chodzi o zysk. W tym roku także chcemy poprawić nasze wyniki. Pierwszy kwartał tego roku pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu – mówi Andrzej Jarczyk, prezes UNIQA w Polsce.

Lepszy wynik został osiągnięty pomimo spadku sprzedaży. A to za sprawą dalszej poprawy struktury portfela oraz ścisłej kontroli kosztów, do której spółka przywiązuje dużą uwagę.

Bieżący rok nie przyniósł zmiany na rynku ubezpieczeniowym. Nadal utrzymuje się silna konkurencja ceną, która prowadzi do spadku sprzedaży. Łącznie składka przypisana brutto wyniosła 295,4 mln zł w pierwszym kwartale 2015 r. i była niższa o 4,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (I-III 2014: 309,5 mln zł). Spadek ten wynika przede wszystkim ze zmniejszenia sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych. I jest to wynik zarówno mocnej konkurencji cenowej, jak i zaplanowanej eliminacji z portfela nierentownych ryzyk.

Równocześnie stale ulepszamy naszą ofertę i stąd wprowadziliśmy nowy wariant w AC – MIDI, oparty na formule all risk, który jest jednym z najkorzystniejszych na rynku – mówi Andrzej Jarczyk.

Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w portfelu wciąż systematycznie maleje – w pierwszy kwartale 2015 r. wyniósł już tylko 38,7 proc., wobec 45,7 proc. 12 miesięcy wcześniej.

UNIQA skupia się na utrzymaniu wzrostu w liniach produktowych gwarantujących rentowność. I to się udaje. W dalszym ciągu rozwijane są ubezpieczenia dla sektora korporacyjnego czego efektem był 11-proc. wzrost przypisu w tym sektorze. Również w ubezpieczeniach mieszkaniowych spółka zanotowała 12-proc. wzrost sprzedaży – mówi Andrzej Jarczyk.

Prezes UNIQA w Polsce wymienia sukcesy pierwszych miesięcy tego roku. A te to wygrane przetargi i zawarcie ubezpieczeń: na budowę nowego bloku energetycznego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Elektrowni Turów, casco składów Pendolino w PKP Intercity oraz casco pojazdów szynowych MPK Kraków i Kolei Mazowieckich.

UNIQA w lutym wprowadziła również do oferty nowe ubezpieczenie podróży Radość odkrywania. Zakres polisy klient może wybrać sam. To co je wyróżnia to fakt, że do ochrony, bez konieczności opłacania dodatkowej składki, włączone jest nagłe zaostrzenie chorób przewlekłych. Kupić je można zarówno u agentów UNIQA, jak i na stronie www.uniqa24.pl

Rosnąca rentowność działalności przyczynia się do dalszego wzmocnienia wskaźników bezpieczeństwa UNIQA TU. Na dzień 31 marca 2015 r. spółka spełnia wszystkie ustawowe wymogi bezpieczeństwa – margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką 171,2 mln zł, podobnie jak rezerwy techniczne – o 263,5 mln zł.

UNIQA TU na Życie

Spółka życiowa UNIQA dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką regularną przy jednoczesnej redukcji poziomu składki z produktów ze składką jednorazową w pierwszym kwartale 2015 r. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-marzec 2015 r. wyniosła 41,5 mln zł (spadek o 29 proc., I-III 2014: 58,7 mln zł). Wskaźnik wzrostu składki regularnej w analizowanym okresie 2015 roku w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r. wyniósł 28,8 proc., co oznacza przypis w kwocie 30,6 mln zł (I-III 2014: 23,8 mln zł) UNIQA TU na Życie nadal osiąga wzrosty wyższe niż średnio na rynku (przeciętny wzrost o 2,8 proc. w 2014 r.).

Największe tempo wzrostu – ponad 81-proc. – można było zaobserwować w produktach oferowanych z instytucjami finansowymi. Dynamiczny rozwój sprzedaży odnotowała również w pozostałych liniach produktowych, w tym wzrost sprzedaży ubezpieczeń typu unit-linked wyniósł 24 proc., ubezpieczeń grupowych – 9 proc. oraz podobny poziom wzrostu uzyskano w przypadku terminowego ubezpieczenia na życie.

– UNIQA, w ramach ubezpieczeń grupowych na życie, chroni już ponad 100 tys. pracowników w prawie 6 tys. firm. W pierwszych miesiącach roku do naszych klientów dołączyli m.in. pracownicy WZK w Mielcu – 2500 pracowników i ich członków rodzin – mówi Andrzej Jarczyk.

Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 10,9 mln zł przypisu w okresie styczeń-marzec 2015 r. (I-III 2014: 43,9 mln zł).

Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie za pierwszy kwartał 2015 r. wyniósł 0,6 mln zł, wobec 0,1 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na dzień 31 marca 2015 r. spółka spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 19 mln zł, nadwyżka środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego wynosi 37 mln zł natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami o 49 mln zł wyższymi.

 źródło: Uniqua