Dwunastu laureatów trzeciej edycji konkursu grantowego Fundacji Aviva

Jury konkursu grantowego Fundacji Aviva „To dla mnie ważne” wybrało 12 laureatów trzeciej edycji konkursu. Uczestniczyło w niej 471 inicjatyw społecznych, których celem jest pomoc rodzicom w wychowaniu małych dzieci.


malgorzata_kozuchowska_jurorka_konkursu
Zgodnie z regulaminem konkursu jury wybrało 10 laureatów spośród 20 inicjatyw, które uzyskały największe poparcie w głosowaniu internetowym, a także przyznało 2 granty specjalne.

Jury postanowiło o przyznaniu grantów w ramach puli 200 000 zł w następującej wysokości:

– Klub aktywnej rodziny, 20 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez sołectwo Słupno (woj. mazowieckie), której celem jest stworzenie placu zabaw będącego też miejscem integracji mieszkańców. Projekt uzyskał najwięcej głosów w internetowym plebiscycie.

Wymarzony plac zabaw „Jarzębinki”, 20 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez przedszkole nr 3 „Jarzębinka” w Śremie (woj. wielkopolskie), której celem jest stworzenie miejsca wypoczynku i rozwoju ruchowego dzieci. Projekt zajął drugie miejsce w internetowym plebiscycie.

Zrozumieć nas, 20 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie „Zrozumieć nas” z Drawska Pomorskiego (woj. zachodniopomorskie), której celem jest wyposażenie świetlicy środowiskowej i sali fizjoterapeutycznej, które będą służyć zarówno dzieciom zdrowym, jak i niepełnosprawnym.

Uśmiechem dzieci klikane, 12 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Szkołę Podstawową przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pińczowie (woj. świętokrzyskie). Grant przeznaczony jest na zakup dwóch tablic multimedialnych, które pomogą dzieciom niepełnosprawnym w nauce i zabawie.

Pokoloruj im dzieciństwo, 14 000 zł – inicjatywa zgłoszona w imieniu społeczności Czermnicy (woj. zachodniopomorskie), której celem jest stworzenie placu zabaw w tej małej miejscowości.

mOObilne miasteczko ruchu drogowego, 25 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Sławomira Mateuszczyka z Marek (woj. mazowieckie). Mobilne miasteczko pozwoli na praktyczne zapoznanie dużej liczby dzieci z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Usprawnianie przez pluskanie, 29 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci” z Cieszyna (woj. śląskie). Grant zostanie przeznaczony na zakup sprzętów do hydroterapii.

Aktywni i radośni – nowi Olimpijczycy i Paraolimpijczycy, 25 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Fundację Akademia Integracji – Praca, Edukacja Sport z Warszawy. Grant zostanie przeznaczony na zakup sprzętu do szermierki i organizowanie zajęć dla dzieci (również niepełnosprawnych).

Klub rodzinnej aktywności w Jaktorowie K.R.A.J., 15 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Hufiec ZHP Jaktorów (woj. mazowieckie). Grant zostanie przeznaczony na wsparcie inicjatywy udostępnienia harcówki w celu prowadzenia świetlicy dla dzieci i rodziców.

Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom, stwórzmy tu razem wspólny kąt, 20 000 zł –inicjatywa zgłoszona w imieniu społeczności Miłoradza (woj. pomorskie). Grant zostanie przeznaczony na remont wiejskich świetlic, w których dzieci będą mogły atrakcyjnie spędzić wolny czas.

Jury postanowiło też skorzystać z możliwości, jaką daje regulamin, i przyznało dwa granty specjalne:

– Mystkowo dzieciakowo – słoneczna polana, 10 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej w Mystkowie (woj. mazowieckie), której celem jest stworzenie placu zabaw, który będzie jedyną atrakcją dla dzieci i rodziców w okolicy.

– Kłopoty w żarty zmienia – miejsce zabaw i ćwiczenia, 10 000 zł – inicjatywa zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach (woj. podlaskie), której celem jest zbudowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy Dziale Pomocy Kryzysowej MOPS.

Dokonując wyboru, jury kierowało się kryteriami określonymi w regulaminie, przede wszystkim trafnością i zgodnością inicjatywy z celami konkursu, jej skutecznością i trwałością, budżetem oraz liczbą bezpośrednich i pośrednich odbiorców.

Po ogłoszeniu wyników Fundacja Aviva uzgodni szczegóły realizacji inicjatyw z wnioskodawcami, podpisze umowy i przekaże granty.

Do trzeciej edycji konkursu zostało zgłoszonych 471 inicjatyw ze wszystkich województw (najwięcej z mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego), zarówno z małych miejscowości, jak i z dużych miast.

W głosowaniu internetowym, które trwało od 7 maja do 14 czerwca tego roku, oddano ponad 930 tysięcy głosów.

– Jesteśmy zbudowani, że udaje nam się zaangażować tylu ludzi, dla których dobro dzieci, rodziców i lokalnych społeczności jest bardzo ważne. Nasz konkurs pokazuje też, jak różnorodne są pomysły działań na rzecz dzieci; jak wszechstronnie myślimy o rozwoju i wychowaniu dzieci. Cieszę się, że pomożemy w realizacji kolejnych 12 inicjatyw. W poprzednich dwóch edycjach sfinansowaliśmy już 15 inicjatyw z różnych regionów, przekazując na ich rzecz 335 tys. zł. Jako pierwsza fundacja korporacyjna w Polsce daliśmy też możliwość bezpośredniego wspierania inicjatyw poprzez crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe – mówi Elżbieta Wójcik, prezes Fundacji Aviva.

– Uczestnictwo w pracach jury nie było łatwe. To duża odpowiedzialność decydować o tym, że ktoś otrzyma pomoc, a ktoś inny nie. Dlatego cieszę się, że udało nam się dofinansować wiele projektów. Mam nadzieję, że gdy powstaną, będą naprawdę ważne dla tamtejszych rodzin, dzieci. Starałam się wesprzeć swoim głosem te inicjatywy, które mają najmniejsze szanse, a jednocześnie czułam, że są koniecznie potrzebne. Będę obserwować, co dalej będzie się z nimi działo – mówi Małgorzata Kożuchowska, która po raz pierwszy uczestniczyła w pracach jury konkursu „To dla mnie ważne”.

Do jury konkursu Fundacja Aviva zaprosiła znane osoby: Małgorzatę Kożuchowską, aktorkę teatralną, filmową i telewizyjną, angażującą się w działania na rzecz potrzebujących, dr Aleksandrę Piotrowska, psycholog dziecięcą, autorkę wielu publikacji dla dzieci i rodziców, Igę Młynarczyk, blogerkę parentingową angażującą się w akcje społeczne na rzecz dzieci, prof. Janusza Książyka, kierownika Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Jacka Olszewskiego z zarządu Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej oraz Pawła Wolińskiego,prezesa zrzeszającej rodziców Fundacji Mamy i Taty. Z ramienia Fundacji Aviva w skład jury wchodzą:Elżbieta Wójcik, prezes Fundacji Aviva, Agnieszka Wieczorek-Nowak, członek zarządu Fundacji Aviva orazMonika Kulińska, dyrektor HR grupy Aviva.

Do końca lipca na stronie www.todlamniewazne.pl można natomiast wesprzeć inicjatywy konkursowe w ramach crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego. Każdy sympatyk może w łatwy sposób przekazać online nawet drobną kwotę – począwszy od 5 zł – na cel bliski swojemu sercu. W crowdfundingu uczestniczą inicjatywy, która zgłosiły się do konkursu „To dla mnie ważne” do 14 czerwca.

źródło: Aviva