Grupa ERGO Hestia zamyka 2016 rok powyżej oczekiwań

W 2016 roku po raz kolejny ERGO Hestia z dużym zapasem pokonała poprzeczkę 5 miliardów złotych zebranej składki. Firma umocniła się na pierwszej pozycji pod względem jakości obsługi, a jubileusz 25-lecia istnienia uczciła premierą nowoczesnej platformy iHestia, która wprowadza klientów i pośredników do Nowego Świata Ubezpieczeń.

5,190 mld zł składki przypisanej brutto i powrót do rentowności biznesu, to efekt konsekwentnej realizacji strategii Najwyższego Standardu Ochrony. W ubiegłym roku, pomimo widocznych skutków kilkuletniej wojny cenowej, Grupa ERGO Hestia osiągnęła wyższy od oczekiwanego zysk netto na poziomie 93,92 mln zł poparty bardzo dobrym wynikiem technicznym w wysokości 64,45 mln zł.

W 25-lecie istnienia ERGO Hestia wprowadziła agentów i klientów w Nowy Świat Ubezpieczeń. iHestia, która miała swoją premierę w ERGO ARENIE na oczach 8 tysięcy agentów i pracowników firmy. To pierwsza w Polsce tak zaawansowana technologicznie, a jednocześnie intuicyjna w codziennym użyciu platforma sprzedaży i pełnej obsługi wszystkich procesów ubezpieczeń detalicznych. W ciągu 10 miesięcy firma przeprowadziła ponad 2500 godzin szkoleń i w efekcie dziś z iHestii korzysta 3000 agencji i 11 000 pośredników ubezpieczeniowych.

iHestia diametralnie uprościła sposób elastycznego korzystania z wielowariantowej palety produktów, likwidując jednocześnie wiele zbędnych formalności. Nowe rozwiązanie pozwoliło skrócić dystans pomiędzy klientem i doradcą, dzięki czemu pośrednik ma możliwość jeszcze lepszego wejścia w rolę opiekuna klienta. W kwietniu 2016 roku podczas VII Insurance Forum Piotr Maria Śliwicki, prezes Grupy ERGO Hestia odebrał nagrodę specjalną 25-lecia polskiego rynku za kreowanie rozwoju sektora ubezpieczeniowego. Jednocześnie członkowie kapituły podkreślili osobistą rolę prezesa ERGO Hestii w procesie wdrażania innowacji, które w krótkim czasie stawały się standardem dla całej branży.

DANE FINANSOWE GRUPY ERGO HESTIA

Spółki Grupy ERGO Hestia: Dynamika sprzedaży w przypadku ubezpieczeń majątkowych i życiowych wyniosła: 96,8 proc. Spółka majątkowa razem z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia osiągnęła wartość składki przypisanej brutto na poziomie 5,190 mld zł. W tym okresie Grupa wypłaciła swoim klientom 2,742 mld zł odszkodowań i świadczeń, o 22 proc. więcej niż w roku poprzednim. Zysk netto spółek sięgnął 93,92 mln zł, a wynik techniczny wyniósł 64,45 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w ciągu dwunastu miesięcy 2016 roku zebrało 4,285 mld zł składki przypisanej brutto, to o 15,1 proc. więcej niż w 2015 roku. Wyniki finansowy i techniczny za 2016 rok osiągnęły poziom odpowiednio 81,06 mln zł oraz 36,22 mln zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA zebrało w całym 2016 roku 904,50 mln zł składki przypisanej brutto, co oznacza spadek o 44,9 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto spółki wyniósł 12,86 mln zł (dynamika 53,7 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 28,23 mln zł (dynamika 94,7 proc.).

KOMENTARZ DO WYNIKÓW FINANSOWYCH

Cieszymy się, że kolejny rok z rzędu jako wicelider rynku potwierdziliśmy pozycję jakościowego lidera na rynku ubezpieczeń w Polsce – mówi o wynikach 2016 roku Grzegorz Szatkowski, wiceprezes STU ERGO Hestii ds. finansowych. Po okresie wojny cenowej udało się nam powrócić na ścieżkę rentowności, w czym duży udział miała dyscyplina kosztowa. Wyzwaniem dla ubezpieczycieli pozostają nadal szkody osobowe. ERGO Hestia od wielu lat korzysta w tym zakresie z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym i obserwujemy, że właśnie kompleksowej opieki pozwalającej na szybki powrót do sprawności oczekuje coraz więcej poszkodowanych – dodaje Grzegorz Szatkowski.

Ubiegły rok stał dla ERGO Hestii również pod znakiem zrównoważonego rozwoju, czego konsekwencją było zakwalifikowanie aż 20 dobrych praktyk firmy do 15. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2016”. To najlepszy wynik wśród firm z branży ubezpieczeniowej w raporcie publikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nie zabrakło kolejnych inicjatyw ukierunkowanych na podnoszenie jakości obsługi. Świadczą o tym chociażby nagrody Flota Ekologiczna Roku 2016, czy przyznany po raz czwarty z rzędu tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi. Raport opublikowany w 2016 roku przez Rzecznika Finansowego również jednoznacznie wskazał, że spośród największych towarzystw ubezpieczeń to właśnie klienci ERGO Hestii mogą najbardziej ufać swojemu ubezpieczycielowi.

– W 2016 roku kontynuowaliśmy prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, które nierzadko wyprzedzają oczekiwania naszych klientów i partnerów pod względem jakości i nowoczesności. Efektem tych prac było między innymi wdrożenie iHestii. Zaawansowanie technologiczne oraz wysoka jakość obsługi wyróżniające nieustannie ERGO Hestię, zostały docenione nie tylko przez naszych klientów, ale również na arenie międzynarodowej. ERGO Hestia została wybrana na centrum referencyjne dla pozostałych towarzystw Grupy ERGO w Europie Środkowo-Wschodniej, a prezes Piotr Śliwicki wszedł do zarządu ERGO Internationalpodsumowuje Grzegorz Szatkowski.

ŹRÓDŁOERGO Hestia